Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag over uw huur, uw woning, of bent u nog op zoek naar een woning? Vind hier het antwoord op veelgestelde vragen of neem contact met ons op.

Ik ben huurder

Wanneer moet ik de huur betalen?

Uw huur dient u elke maand vóór de 1e van de maand betaald te hebben. De eerste maand huur vragen we u te betalen voordat u van ons de sleutel ontvangt. De huurprijs is per woning verschillend.

Wat is huurtoeslag en hoe vraag ik het aan?

Huurtoeslag is een bijdragevan de overheid in uw huurkosten. U kunt huurtoeslag aanvragen als uw huur in verhouding tot uw inkomen hoog is. Het maakt daarbij niet uit of u een woning huurt van een woningcorporatie of particulier.

U kunt deze aanvragen op de website van de Belastingdienst Toeslagen (www.toeslagen.nl). Het duurt ongeveer 8 weken om uw aanvraag te verwerken.

Wat wordt bedoeld met inkomensafhankelijke huurverhoging en hoe wordt dat bepaald? (1)

Elk jaar worden de huurprijzen in Nederland verhoogd met de inflatie die de overheid vaststelt. Inflatie is de jaarlijkse kostenstijging. De regering heeft in 2013 besloten dat de huurprijzen daarnaast extra verhoogd mogen worden met een percentage dat afhankelijk is van het inkomen van de huurder. Dat is de inkomensafhankelijke huurverhoging. Het percentage waarmee de huur extra wordt verhoogd, is afhankelijk van de inkomenscategorie waarin u valt.

Ik kan de huur niet meer betalen, wat nu?

Wanneer u uw huur niet meer kunt betalen neem dan zo snel mogelijk contact op met Heuvelrug Wonen. Wij kunnen dan samen met u kijken naar de mogelijkheden die er zijn.

Ik zoek een woning

Wat is een sociale huurwoning?

Sociale woningbouw is er om woningzoekenden te voorzien in woonruimte als men zelf niet hierin kan voorzien doormiddel van het kopen van een woning of in de vrije markt te huren.

Een sociale huurwoning is een huurwoning die wordt verhuurd aan mensen met een inkomen onder € 36.165 (2017), voor een netto huurprijs tot maximaal € 710,68.
Tot deze huurgrens heeft men recht op huurtoeslag.

Wanneer kom ik in aanmerking voor urgentie?

Wanneer urgentie?
Een urgentieverklaring voor woonruimte moet worden ingediend in het sociaal dorpsteam van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Een urgentie wordt zelden afgegeven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het sociale dorpsteam (0343) 56 58 00. Heuvelrug Wonen kan hier niks in betekenen.

 

Hoe kom ik in aanmerking voor een sociale huurwoning?

U komt alleen voor een sociale huurwoning in aanmerking als het belastbaar jaarinkomen van uw huishouden niet meer bedraagt dan € 36.798 (2018). Het inkomen van kinderen telt niet mee. Het inkomen van alle overige meeverhuisende personen telt wel mee.

U dient zich in te schrijven bij WoningNet regio Utrecht. De inschrijfkosten zijn € 25 en de jaarlijkse verlenging is € 9.

Een sociale huurwoning wordt aangeboden op http://www.woningnetregioutrecht.nl/. Onze woningen worden aangeboden in de regio Utrecht en staan 5 werkdagen online. U kunt daar met een eigen account inloggen en reageren. Hoe langer u staat ingeschreven, hoe eerder u in aanmerking komt voor een woning. Hierbij geldt het passend toewijzen.

Zorg dat uw inkomen in uw account klopt. Zo krijgt u alleen de woningen te zien waar u recht op heeft. Dit voorkomt teleurstellingen. U kunt uw jaarinkomen kosteloos opvragen via de belastingtelefoon (0800-0543) of via mijnbelastingdienst.nl, houdt uw Burgerservicenummer bij de hand.

Heuvelrug Wonen controleert ieder nieuwe huurder op huurachterstand of overlastgedrag (nu en in het verleden). 

Huurverhoging

Ik huur een woning van Heuvelrug Wonen, krijg ik ook huurverhoging en waar kan dit toe leiden?

Ja. Ieder jaar ontvangt u van ons de jaarlijkse huurverhoging per 1 juli.

De meeste huurders krijgen een huurverhoging van 1,4%
De huurverhoging bedraagt voor de meeste huurders van Heuvelrug Wonen 1,4%. Dit is gelijk aan het inflatiepercentage van 2017. Huurders met een relatief hoog inkomen èn een relatief goedkope woning krijgen een huurverhoging van 3,9% of 5,4%.

De jaarlijkse huurverhoging kan ertoe leiden dat uw huur boven de maximale huurtoeslaggrens uitkomt
De maximale huurtoeslaggrens in 2018 is € 417,34 als u jonger bent dan 23 jaar en
€ 710,68 als u 23 jaar of ouder bent. Voor het deel boven de maximale huurgrens, krijgt u geen huurtoeslag. Dit betekent niet dat de huurprijs hier niet bovenuit mag komen. Zolang de huurprijs onder de maximaal redelijke huurprijs van uw woning blijft is dit toegestaan. U woning blijft een sociale huurwoning.

Is uw inkomen boven de € 41.056 kijk dan in onderstaande tabel
Hoe weten we in welke inkomenscategorie u zit? Deze gegevens vragen we op bij de Belastingdienst. Het gaat over het huishoudinkomen van 2016.  

Tabel 1: Inkomen 2016 vanaf € 41.056

Huidige   huurprijs

% maximale redelijke   huurprijs

huurverhoging

Tot  € 640,14

Minder dan 70%

5,4%

 

Vanaf 70% tot 76%

3,9%

 

Vanaf 76 %

1,4%

Vanaf € 640,15 tot en met  € 710,68

Minder dan 70%

3,9%

 

Vanaf 70%

1,4%

 
Op het huurdersportaal kunt u zien wat uw woningpercentage is
U kunt deze link hiervoor gebruiken: mijn.heuvelrugwonen.nl. Kies na het inloggen de tab ‘mijn contracten’. Onder woningdetails staat de wettelijk toegestane huur. Onder contractgegevens uw basis netto huur. Als u de basis netto huur deelt door de wettelijk toegestane huur, weet u wat uw woningpercentage is. We streven naar een woningpercentage van 76%.
Heeft u een lager percentage en is uw inkomen van 2016 boven de € 41.056? Dan krijgt u een hogere huurverhoging

Wat wordt verstaan onder huishoudinkomen?
De inkomens van de huurder(s) en de overige bewoners van de woonruimte samen.
Tellen alle inkomens mee?

Alle inkomens tellen mee, dus ook die van inwoners en kamerhuurders. Het inkomen van inwoners die op 1 januari 2018 nog geen 23 jaar waren, telt alleen mee voor zover dat boven het minimumloon ligt. Door de Belastingdienst wordt dit inkomen automatisch gecorrigeerd. Op de inkomensverklaring wordt dus alleen dat deel van het inkomen meegenomen dat boven het minimumloon ligt.

Wat wordt er op de inkomensverklaring vermeld?

Hier wordt vermeld onder welke inkomensgroep (zie tabel) uw inkomen valt en het aantal mensen waarvan het inkomen is meegenomen.
De Belastingdienst heeft ons dus GEEN gedetailleerde inkomensgegevens verstrekt.

Naar welk inkomen wordt er gekeken voor de inkomensafhankelijke huurverhoging?

Wij kijken naar uw huishoudinkomen van 2016, dat door de Belastingdienst al definitief is vastgesteld. Van de Belastingdienst hebben wij informatie gekregen in welke inkomensgroep een huishouden is geplaatst. De Belastingdienst heeft ons dus GEEN gedetailleerde inkomensgegevens verstrekt.

Op basis van welke gegevens wordt de inkomensafhankelijke huurverhoging berekend?

• Het (huishoud)inkomen van 2016, zoals bekend bij de Belastingdienst.
• De huishoudsamenstelling.

Is het inkomen in 2017 lager? Of is uw huishoudsamenstelling voor 1 juli 2018 veranderd? Dan kunt u bezwaar maken.

Ik ben het niet eens met de voorgestelde huurverhoging, wat kan ik doen?

Er zijn drie bezwaargronden mogelijk:

U kunt bezwaar maken als u een inkomensafhankelijke huurverhoging heeft gekregen en u woont in een woning met een huur onder € 710,68. Er zijn drie bezwaargronden mogelijk:

  • Het inkomen vermeldt op de inkomensverklaring klopt niet;
  • Het inkomen in 2018 is lager dan het inkomen in 2017;
  • U heeft een aangepaste woning of een zorgindicatie.

U kunt uw bezwaar vóór 1 juli 2018 bij ons indienen. Hier onder leest u hoe u bezwaar kunt maken.
Let op: bezwaar maken op de basishuurverhoging is niet mogelijk. U kunt ook geen bezwaar maken als u in een vrije sectorwoning (huur boven € 710,68) woont.

Hoe kan ik bezwaar maken?
  • Voor 1 juli 2018 kunt u schriftelijk bezwaar maken. Op de website van de huurcommissie vind u een standaard formulier. Klik hier om dit formulier te downloaden. U ontvangt binnen 6 weken een reactie van ons. Wij informeren u over uw bezwaar. Wilt u naar aanleiding hiervan uw bezwaar intrekken? Dan geeft u dat schriftelijk aan ons door. Als wij niets van u ontvangen, dan leggen wij uw bezwaar voor aan de Huurcommissie. Als wij in het ongelijk worden gesteld, dan passen we de huur aan. Worden wij in het gelijk gesteld? Dan blijft de huur ongewijzigd. U betaalt hiervoor wel de legeskosten aan de Huurcommissie. Deze bedraagt € 25.
  • U betaalt de huurverhoging niet. U ontvangt van ons binnen 3 maanden, na 1 juli een aangetekende herinneringsbrief. Blijft u het oneens met de huurverhoging, dan kunt u zelf de Huurcommissie inschakelen. Als wij in het ongelijk worden gesteld, dan passen we de huur aan. Worden wij in het gelijk gesteld? Dan blijft de huur ongewijzigd. U betaalt hiervoor wel de legeskosten aan de Huurcommissie. Deze bedraagt € 25,00.
Wat moet ik doen als mijn inkomen in 2017 lager is dan in 2016? (geldt alleen voor inkomens boven de € 40.349,--)

U maakt bezwaar en u levert van alle personen die in uw huis wonen de definitieve inkomensgegevens van 2017 in. Dit doet u door een inkomensformulier over 2017 van de Belastingdienst op te sturen). Daarnaast levert u een BRP-uittreksel (persoonsuittreksel) van het Gemeente Basis Administratie (GBA) met alle personen die op 1 juli 2018 op uw woonadres staan vermeld. Aan het opvragen van dit uittreksel zijn kosten verbonden. Als de inkomsten lager zijn dan in 2017 en u komt hierdoor in een andere inkomenscategorie (zie tabel) dan, verlagen wij de huur met terugwerkende kracht per 1 juli 2018 naar het juiste percentage.

Wat moet ik doen als het aantal personen op de inkomensverklaring niet klopt?

De Belastingdienst kijkt naar het aantal personen die op 1 april 2018 ingeschreven stonden op uw adres. Het kan dat de situatie voor 1 juli wijzigt. In dat geval kunt u bezwaar maken.  U levert hierbij een BRP-uittreksel (persoonsuittreksel) van het Gemeente Basis Administratie (GBA) met alle personen die op 1 juli 2018 op uw woonadres staan vermeld. Aan dit uittreksel zijn kosten verbonden. Daarnaast stuurt u de inkomensgegevens van al deze personen. Dit doet u met een Inkomensverklaring 2017. Deze kunt u alleen telefonisch opvragen bij de Belastingdienst, telefoonnummer 080070543.

Ik ben chronisch ziek, wat nu

Als u chronisch ziek bent en u woont in een woning tot € 710,68, dan kan het zijn dat u alleen in aanmerking komt voor de basishuurverhoging, ongeacht uw inkomen. Deze regeling geldt voor huurders of een ander lid van het huishouden met een verplegingsindicatie of individuele begeleidingsindicatie van minimaal tien uur, een zorgindicatie 'verblijf' of een Activiteiten Dagelijks Leven-indicatie.

Onder de aangewezen groep vallen ook huurders die kunnen aantonen dat hun woning is aangepast aan de handicap van een van de bewoners (WMO-aanpassing). Daarvoor hebben ze een beschikking nodig op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of Wet Voorzieningen Gehandicapten (de voorloper van het WMO).

U kunt met ons contact opnemen als u denkt dat u hiervoor in aanmerking komt. Wij zijn dagelijks  van 8.15 tot 12.00 uur bereikbaar op telefoonnummer (0343) 53 60 80.

Hoe dien ik een voorstel tot huurverlaging in?

U kunt een verzoek tot huurverlaging indienen als uw inkomen in 2018 lager is en u daardoor voor de huurverhoging in een lagere inkomenscategorie in aanmerking was gekomen. Als het inkomen lager is door het vertrek van personen na 1 juli 2018 dan kunt u dit direct indienen zodra de persoon uitgeschreven is bij de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA). Gaat u minder verdienen dan kan dat pas volgend jaar als het belastbaar jaarinkomen over 2017 bekend is. U stuurt vervolgens een verzoek naar Heuvelrug Wonen om de huur te verlagen. Hiervoor kunt u het standaardformulier van de Huurcommissie gebruiken. U levert hierbij een BRP-uittreksel van het Gemeente Basis Administratie (GBA) met alle personen die op uw woonadres  wonen. Aan het opvragen van dit uittreksel zijn kosten verbonden. Daarnaast stuurt u de inkomensgegevens van al deze personen. Dit doet u met een Inkomensverklaring 2017 (als het aantal personen is gewijzigd) of een Inkomensverklaring 2018 (als het inkomen over 2018 is gewijzigd). De Inkomensverklaring kunt u alleen telefonisch opvragen bij de Belastingdienst, telefoonnummer 0800-0543.

Heuvelrug Wonen beoordeelt of u met het opgegeven inkomen inderdaad in een lagere inkomenscategorie terecht komt. Als de huurverlaging wordt toegewezen gaat deze twee volle maanden na het indienen van het verzoek in. De huurverhoging van de afgelopen twee jaar wordt herrekend op basis van de huidige situatie. De nieuwe huur wordt dan vastgesteld op de aangepaste huurverhogingen die u zou hebben gekregen met uw huidige inkomen.  Als de huurverlaging niet wordt toegewezen en u bent het hier niet mee eens, dan kunt u het voorstel laten toetsen door de Huurcommissie.

Ik heb huurtoeslag, betekent dit iets voor mijn huurverhoging?

Wij geven de huurverhoging voor u door aan de Belastingdienst. Deze past niet direct uw toeslag aan. U kunt zelf direct op www.toeslagen.nl uw gewijzigde huur doorgeven. De Belastingdienst past dan direct het huurbedrag aan. Doet u dit niet, dan blijft het bedrag dat u elke maand ontvangt hetzelfde. Na afloop van 2018 krijgt u dan de definitieve berekening, waarin de huurverhoging wordt verwerkt. Mogelijk hebt u vanwege de huurverhoging te weinig toeslag gekregen. Naar aanleiding van de definitieve berekening wordt de toeslag definitief.

Ik heb andere vragen over de huurtoeslag, wat kan ik doen?

U kunt uw andere vragen over huurtoeslag stellen aan de medewerkers van de Belastingtelefoon. Het nummer is 0800-0543. Krijgt u geen huurtoeslag en denkt u hier wel recht op te hebben? Neemt u dan contact op met de medewerkers van de Belastingdienst.

Hoe zit het met de servicekosten en de huurverhoging?

De servicekosten hebben niets met de huur te maken. Servicekosten zijn voorschotbedragen voor het leveren van goederen en diensten voor bijvoorbeeld het schoonmaken van gemeenschappelijke ruimten of de elektra van een lift.

In het huurverhogingsvoorstel ziet u wel voor welke servicekosten u betaalt en de nieuwe voorschotbedragen staan voor bijvoorbeeld stroomverbruik of schoonmaak. 

 

Het service abonnement staat niet op het huurverhogingsvoorstel

Heeft u een service abonnement afgesloten voor het uitbesteden van uw reparaties? Tel dan nog € 4,50 bij het huurbedrag op.

Mijn huur wordt betaald door de Dienst Sociale Zaken, moet ik nog wat regelen?

Nee, dit wordt automatisch aangepast door de Dienst Sociale Zaken.

Wanneer krijg ik een reactie van Heuvelrug Wonen op mijn bezwaarschrift?

U ontvangt uiterlijk half augustus een reactie van ons.
Als u een bezwaarschrift of voorstel tot huurverlaging over de inkomensafhankelijke huurverhoging terecht is vindt er een correctie met terugwerkende kracht plaats vanaf juli.

Kan ik bezwaar maken tegen huurverhoging op basis van onderhoudsgebreken?

Nee. Bezwaar maken tegen de huurverhoging op basis van onderhoudsgebreken kan niet meer. Hiervoor geldt een andere procedure. U kunt hiervoor contact opnemen met het secretariaat van de Huurcommissie. Telefoonnummer 0800 488 72 43 of via de website van de Huurcommissie http://www.huurcommissie.nl.

Heeft u vragen of wilt u nadere uitleg?

Dan kunt u contact opnemen met de woonconsulenten. Wij zijn elke werkdag telefonisch bereikbaar tussen 8.15 en 12.00 uur op telefoonnummer 0343 – 53 60 80.

Asbest

Wat is asbest

Asbest is een verzamelnaam voor verschillende mineralen die zijn opgebouwd uit microscopisch kleine, naaldachtige vezels. Asbest komt vaak voor in bouwmaterialen die tot 1993 zijn gebruikt. Vanaf 1993 mag asbest niet meer gebruikt worden omdat het schadelijk kan zijn voor de gezondheid.

Waar kan ik asbest aantreffen?

U kunt het nog tegenkomen in en rondom uw huis. Bekende toepassingen zijn isolatieplaten bij kachels, golfplaten op schuren, koppelingsplaten en remvoeringen van auto’s en onderlagen van bepaalde soorten vloerzeil.

Hoe kan ik asbest herkennen?

Asbest is heel moeilijk met het blote oog te herkennen. Twijfelt u of u asbest in of om uw huis heeft, neem dan contact op met Heuvelrug Wonen.

Asbest in mijn huis. Wat moet ik doen?

Verwijder het niet! Wanneer het asbest beschadigd of bewerkt is kunnen asbestvezels vrijkomen. Neem direct contact op met Heuvelrug Wonen.

Wat zijn de gezondheidsrisico's van asbest?

Blootstelling aan asbestvezels kan bepaalde ziektes veroorzaken. Meestal worden mensen alleen ziek als ze veel vezels inademen gedurende een langere periode. Voor zover nu bekend is, worden mensen niet ziek als zij asbestvezels binnen krijgen via voedsel of water.

Wat is het verschil tussen hechtgebonden en niet-hechtgebonden asbest?

Er bestaat hechtgebonden asbest en niet-hechtgebonden asbest. Dit onderscheid zegt iets over de kans dat er asbestvezels in de lucht komen. Bij hechtgebonden asbest zitten de vezels stevig vast in het materiaal. Als dit materiaal in goede staat is en niet wordt bewerkt of gesloopt, komen er geen vezels vrij. Bij niet-hechtgebonden asbest zijn de vezels niet of nauwelijks aan het materiaal gebonden. De vezels kunnen dan gemakkelijk in de lucht komen en worden ingeademd.

Is alle asbest in de woningen van Heuvelrug Wonen onderzocht?

Heuvelrug Wonen heeft alleen het zichtbare asbest onderzocht. Er kan ook nog verborgen asbest aanwezig zijn. Zo kan er asbest in de kruipruimte of buitenmuren (voor-, achter en zijgevels)tussen de woningen zitten. Omdat dit asbest afgesloten zit, levert dit geen gevaar op voor de gezondheid. Een gaatje in de muur boren kan geen kwaad. Pas als u door de hele muur ( > 11 centimeter) boort kunt u bij eventueel aanwezig asbest komen. Verder kan er asbest aanwezig zijn in materiaal dat u of een vorige bewoner heeft aangebracht. Denk hierbij aan de onderkant van het zeil dat in uw huis ligt. Ook dit heeft Heuvelrug Wonen niet onderzocht. Twijfelt u of dergelijk materiaal in uw woning is verwerkt? Neem dan contact op met Heuvelrug Wonen.

Ik wil gaan klussen. Kan dat?

U mag asbest niet beschadigen of zelf verwijderen. Neemt u contact op met Heuvelrug Wonen als u wilt klussen op plekken waar asbest aanwezig is of kan zijn. Wij bespreken samen met u wat mogelijk is.

Mag ik asbest zelf verwijderen?

Nee, neemt u contact op met Heuvelrug Wonen. Zo nodig wordt een gespecialiseerd bedrijf ingeschakeld.

In mijn vensterbank zit asbest. Wat mag ik wel en wat mag ik niet doen?

U mag uw vensterbank niet schuren, beschadigen of doorboren. Het verschuiven van de planten op de vensterbank levert geen gevaar op. Bij het verven van de vensterbank mag u niet schuren. Alleen ontvetten is toegestaan.

Wat is een spouwmuur?

Een spouwmuur is opgebouwd uit twee muren met daartussen een loze ruimte. De meeste huizen hebben spouwmuren aan de buitenzijde van het huis (voor en achtergevel en hoekwoningen ook aan de zijgevel).

Zit er asbest in de spouw? Mag ik in de muur boren?

Soms is er asbest aanwezig in de spouw tussen te muren. Dit heeft Heuvelrug Wonen niet gecontroleerd. Het asbest tussen de muren is niet gevaarlijk voor de gezondheid omdat het opgesloten zit. Het asbest kan wel vrijkomen als u een doorgang maakt naar buiten. Dit mag u daarom ook niet doen zonder toestemming van Heuvelrug Wonen. Een gaatje tot 11 centimeter in de muur boren kan geen kwaad. 

Mag ik mijn vloerluik nog gebruiken?

In de vloerluiken zit een lage concentratie asbest. Bij beschadiging is het mogelijk dat een kleine hoeveelheid asbest vrijkomt, maar dit is zo weinig dat de luchtmeting binnen de veilige marges blijft. Het is dus niet gevaarlijk voor uw gezondheid. Alleen bij het doorbreken, boren of zagen van de vloerluik kunnen er gezondheidsrisico’s ontstaan.

Ik heb zelf al het asbest verwijderd. Wat nu?

Neemt u contact op met Heuvelrug Wonen. Wij bespreken met u wat de eventuele vervolgstappen zijn.

Waar kan ik terecht als ik me zorgen maak over mijn gezondheid?

U kunt met vragen over de gezondheidsrisico’s van asbest terecht bij de GGD. www.ggd.nl . U kunt uw zorgen ook bespreken met uw huisarts.

Wat moet ik doen als ik een klacht heb?

Neemt u contact op met Heuvelrug Wonen, team Bewonerszaken via telefoonnummer (0343) 53 60 80. Zij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot  12.00 uur.

Waar vind ik meer informatie over asbest?

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asbest/asbest-in-en-om-het-huis

 

 

Betalingsachterstand

Waarom heb ik een herinnering/aanmaning ontvangen?

Neemt u contact op met ons voor meer informatie.

Hoe spreek ik een betalingsregeling af?

Heeft u problemen met het betalen van de huur? Wacht dan niet af, maar neem contact met ons op. Wij kijken dan samen met u of een betalingsregeling mogelijk is. Ook kennen wij instanties die u kunnen helpen met uw financiën.

 

Waarom moet ik incassokosten betalen?

Wettelijk gezien mogen wij incassokosten in rekening brengen wanneer u te laat betaalt. In een eerste aanmaning informeerden wij u over de hoogte van de incassokosten. Als u niet binnen 15 dagen betaalt, brengen wij deze incassokosten bij u in rekening. Deze tweede sommatie bestaat uit de achterstand en de incassokosten. Als u deze vordering niet binnen vijf werkdagen betaalt, dan zetten wij hem door naar de deurwaarder. Houdt u er rekening mee dat de deurwaarder ook nog BTW berekent over de kosten.

Ik heb een aanmaning ontvangen, maar ik betaal toch automatisch, hoe kan dat?

Er zijn verschillende mogelijkheden:

  • De huur is gestorneerd (dat wil zeggen teruggehaald door de bank). Controleer of u voldoende banksaldo heeft.
  • Deze aanmaning gaat over de achterstand voordat de automatische incasso is verwerkt. Deze achterstand dient u nog te betalen.

 

Ik betaal automatisch, waarom krijg ik een betalingsherinnering?

Waarschijnlijk was uw saldo te laag, waardoor de huur niet is afgeschreven. Wij vragen u het bedrag alsnog te betalen. Deze betalingsachterstand kunnen we niet automatisch afschrijven.

Ik heb een betalingsherinnering gekregen, maar ik heb al betaald, wat nu?

Als u pas heeft betaald, kan het zijn dat de herinnering en de betaling elkaar hebben gekruist. U kunt de herinnering dan als niet verzonden beschouwen. Als het al langer geleden is, kijkt u in uw bankgegevens wanneer u heeft betaald. Stuurt u ons dan een kopie van het betaalbewijs. Wij zoeken voor u uit hoe het kan dat de betaling niet is verwerkt.

Ik heb een aanmaning gekregen, maar de Sociale Dienst van de gemeente/mijn bewindvoerder betaalt altijd de huur voor mij. Kan ik hem dan weggooien?

Nee, u blijft zelf verantwoordelijk voor het betalen van de huur. Zorgt ervoor dat degene die de huur voor u betaalt, de achterstand binnen de gestelde termijn aan ons overmaakt.