Passend toewijzen

ONP Palmstad

Per 1 januari 2016 geldt het ‘passend toewijzen’. Deze regel houdt in dat ten minste 95% van de sociale huurwoningen die aan huishoudens met een inkomen tot de huurtoeslaggrens worden verhuurd een huur onder de aftoppingsgrenzen van de huurtoeslag moet hebben.

Voor één- en tweepersoonshuishoudens is die grens dit jaar (2018) nu maximaal € 597,30 en voor gezinnen € 640,14 per maand. Woningzoekenden mogen tot nu toe op alle woningen reageren met een huur tot € 710,68. Onder ‘lage inkomens’ wordt dit jaar (2018) voor éénpersoonshuishoudens verstaan een inkomen tot maximaal € 22.400, voor twee of meer personen onder 66 jaar een inkomen tot maximaal € 30.400 en boven 66 jaar een inkomen tot maximum € 30.400.

 Passen Toewijzen

Strikter toewijzen
Corporaties zijn verplicht deze wettelijke toewijzingsregels door te voeren. Zij gaan daardoor strikter toewijzen.

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met het team Verhuur. Zij zijn van maandag tot en met vrijdag van 8.15 tot 12.00 uur telefonisch te bereiken op 0343 53 60 80. U kunt ons ook bereiken per e-mail via info@heuvelrugwonen.nl.