Ontwerpvoorstel onderhoudsplannen centrum Driebergen gezamenlijk met bewoners gekozen

Op maandag 3 juli en woensdag 5 juli heeft Heuvelrug Wonen de ontwerpvoorstellen Centrumplan gepresenteerd aan de bewoners. De reacties hierop waren erg positief en enthousiast. Ruim een jaar is er intensief overlegd met de Denktankleden. Door te luisteren, vertellen over de mogelijkheden, wensen te peilen en een enquete uit te zetten is er gezamenlijk gekozen voor een verbetervoorstel. Meedenken en meepraten door bewoners stond hierin centraal. Ook werd er gezamenlijk voor architect Johan Blokland van opZoom architecten gekozen. Dit bureau begeleidt het bewoners- en ontwerptraject.Reacties

comments powered by Disqus