Prestatieafspraken Wonen ondertekend

Op 13 december hebben betrokken partijen een handtekening gezet onder de Prestatieafspraken Wonen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Goede huisvesting voor onze huurders is belangrijk. Daarom hebben de gemeente, woningcorporaties Heuvelrug Wonen, Rhenam Wonen, Woningbouwvereniging Maarn en hun huurdersorganisaties ook dit jaar weer Prestatieafspraken gemaakt.

Prestatieafspraken De kern van de Prestatieafspraken is voldoende betaalbare, duurzame en passende huisvesting voor de lage inkomensgroepen in de gemeente. De Prestatieafspraken zijn een gevolg van de nieuwe Woningwet. Daarin staat dat gemeenten, huurders en woningcorporaties afspraken moeten maken over allerlei zaken die met wonen te maken hebben. Het gaat om afspraken over het aantal woningen en de prijs daarvan, maar ook om duurzaamheid van die woningen. En om huisvesting van speciale doelgroepen, zoals vluchtelingen met een verblijfsvergunning of mensen die zorg nodig hebben.

 

Meer informatie Voor meer informatie over de Prestatieafspraken verwijzen wij u naar bijgaande link.

 

Foto van de ondertekening.

Van rechts naar links: Jaap Groeneveld (HBV Doorn), Guy Stanworth (Wbv Maarn), Martijn Cappenberg (Rhenam Wonen),  Lea Luijten (HBV Collectief) en Anneke v.d. Berg (HBV Driebergen).

 Reacties

comments powered by Disqus