Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag over uw huur, uw woning, of bent u nog op zoek naar een woning? Vind hier het antwoord op veelgestelde vragen of neem contact met ons op.

Ik ben huurder

Wanneer moet ik de huur betalen?

Uw huur dient u elke maand vóór de 1e van de maand betaald te hebben. De eerste maand huur vragen we u te betalen voordat u van ons de sleutel ontvangt. De huurprijs is per woning verschillend.

Ik kan de huur niet meer betalen, wat nu?

Wanneer u uw huur niet meer kunt betalen neem dan zo snel mogelijk contact op met Heuvelrug Wonen. Wij kunnen dan samen met u kijken naar de mogelijkheden die er zijn.

Hoe werkt de warmtepomp van Daikin?

Klik op deze link voor het filmpje over de warmtepomp van Daikin.

Ik zoek een woning

Wat is een sociale huurwoning?

Sociale woningbouw is er om woningzoekenden te voorzien in woonruimte als men zelf niet hierin kan voorzien doormiddel van het kopen van een woning of in de vrije markt te huren.

Een sociale huurwoning is een huurwoning die wordt verhuurd aan mensen met een inkomen onder € 39.055 (2020), voor een netto huurprijs tot maximaal € 737,14.
Tot deze huurgrens heeft men recht op huurtoeslag.

Wanneer kom ik in aanmerking voor urgentie?

Wanneer urgentie?
Een urgentieverklaring voor woonruimte moet worden ingediend in het sociaal dorpsteam van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Een urgentie wordt zelden afgegeven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Sociale Dorpsteam. Kijk voor meer informatie. Urgentieverklaringen worden door de gemeente Utrechtse Heuvelrug verstrekt. Heuvelrug Wonen kan hier niks in betekenen.

 

Hoe kom ik in aanmerking voor een sociale huurwoning?

U komt alleen voor een sociale huurwoning in aanmerking als het belastbaar jaarinkomen van uw huishouden niet meer bedraagt dan € 39.055 (2020). Het inkomen van kinderen telt niet mee. Het inkomen van alle overige meeverhuisende personen telt wel mee.

U dient zich in te schrijven bij WoningNet regio Utrecht. De inschrijfkosten zijn € 25 en de jaarlijkse verlenging is € 8.

Een sociale huurwoning wordt aangeboden op http://www.woningnetregioutrecht.nl/. Onze woningen worden aangeboden in de regio Utrecht en staan 5 werkdagen online. U kunt daar met een eigen account inloggen en reageren. Hoe langer u staat ingeschreven, hoe eerder u in aanmerking komt voor een woning. Hierbij geldt het passend toewijzen.

Zorg dat uw inkomen in uw account klopt. Zo krijgt u alleen de woningen te zien waar u recht op heeft. Dit voorkomt teleurstellingen. U kunt uw jaarinkomen kosteloos opvragen via de belastingtelefoon (0800-0543) of via mijnbelastingdienst, houdt uw DigiD bij de hand.

Heuvelrug Wonen controleert ieder nieuwe huurder op huurachterstand of overlastgedrag (nu en in het verleden). 

Waarom een intake gesprek als ik kandidaat ben voor een woning

Wij maken graag kennis met u. Tijdens het intakegesprek controleren wij uw papieren en is er de mogelijkheid om vragen te stellen.

 

Een intakegesprek is altijd onderdeel van de toewijzingsprocedure.

Huurverhoging

Ik huur een woning van Heuvelrug Wonen, krijg ik ook huurverhoging en waar kan dit toe leiden?

Ja. Ieder jaar ontvangt u van ons de jaarlijkse huurverhoging per 1 juli. Eind april ontvangt u hierover een brief van Heuvelrug Wonen.

De meeste huurders krijgen in 2020 een huurverhoging van 2,6%
Dit is gelijk aan het inflatiepercentage van 2019. Huurders met een inkomen boven de € 43.574 en een relatief goedkope woning krijgen een huurverhoging van 5,2% of 6,6%.  

Kijk in onderstaande tabel als uw inkomen boven de € 43.574 is
Is uw huurverhoging 5,2% of hoger? Dan heeft u een kopie inkomensverklaring ontvangen. Het gaat over het huishoudinkomen van 2018. We hebben deze gegevens opgevraagd bij de Belastingdienst.

Inkomen 2018 vanaf € 43.574

Huidige   huurprijs

% maximale redelijke   huurprijs

huurverhoging

Tot  € 663,40

Minder dan 70%

6,6%

 

Vanaf 70% tot 76%

5,2%

 

Vanaf 76 %

2,6%

Vanaf € 663,41 tot en met  € 737,14

Minder dan 70%

5,2%

 

Vanaf 70%

2,6%

  

U hoeft uw nieuwe huur niet aan de Belastingdienst door te geven
Dat doen wij voor u. Heeft u huurtoeslag? Dan ontvangt u begin volgend jaar een herberekening van de Belastingdienst waarin de huurverhoging is verwerkt.  Heeft u vragen over de huurtoeslag? Bel dan naar de Belastingtelefoon: (0800) 0543.

Betaalt u elke maand servicekosten? 
U heeft de eindafrekening over 2019 al ontvangen of krijgt deze binnenkort. In het huurverhogingsvoorstel ziet u de nieuwe voorschotbedragen staan voor bijvoorbeeld stroomverbruik of schoonmaak.

Wilt u meer weten over de huurverhoging of bezwaar maken?
Op onze website: www.heuvelrugwonen.nl en de website van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurverhoging leest u algemene informatie over de huurverhoging.

 

Wat is een huishoudinkomen?

De inkomens van de huurder(s) en de overige bewoners van de woonruimte samen.

Tellen alle inkomens mee?

Ja. De inkomens van alle andere bewoners van uw huis tellen mee. Bijvoorbeeld van uw partner of kinderen. Alleen bewoners die op het adres staan ingeschreven op het moment van de huurverhoging tellen mee. Voor de huurverhoging per 1 juli 2020 tellen de inkomens van 2019 mee voor alle bewoners die op 1 juli 2020 ingeschreven staan op uw woonadres.

Voor inwonende kinderen die op 1 januari 2020 nog geen 23 waren telt hun inkomen over 2019 tot € 20.450 niet mee.

Wat staat er in de inkomensverklaring?

Hier wordt vermeld onder welke inkomensgroep (zie tabel) uw inkomen valt en het aantal mensen waarvan het inkomen is meegenomen.
De Belastingdienst heeft ons dus GEEN gedetailleerde inkomensgegevens verstrekt.

Vanaf welk inkomen krijg je een inkomensafhankelijke huurverhoging?

Met een huishoudinkomen boven € 43.574 krijgt u een inkomensafhankelijke huurverhoging. We kijken naar uw huishoudinkomen van 2018. De Belastingdienst heeft dit al definitief vastgesteld. Voor de huurverhoging per 1 juli 2020 tellen de inkomens van 2019 mee voor alle bewoners die op 1 juli 2020 ingeschreven staan op uw woonadres. In volgende situaties krijgt u geen inkomensafhankelijke huurverhoging (maar wel de basis huurverhoging van 2,6%):

 • Huishouden van 4 personen of meer
 • Iemand in uw huishouden heeft op 1 juli 2020 de AOW leeftijd bereikt  (2020: 66 jaar en 4 maanden)
 • Sommige chronisch zieken en gehandicapten
Ik ben het niet eens met de huurverhoging, wat kan ik doen?

Er zijn een aantal bezwaargronden mogelijk.

1. U maakt bezwaar tegen inkomensafhankelijke huurverhoging

2. U maakt bezwaar tegen de huurverhoging omdat u vindt dat het niet klopt.

Huurt u een vrije sectorwoning? Dan kunt u geen bezwaar maken. In andere gevallen zijn de bezwaargronden als volgt voor de:

1. Inkomensafhankelijke huurverhoging

 • Het inkomen vermeldt op de inkomensverklaring klopt niet;
 • Het inkomen in 2019 is lager dan het inkomen in 2018;
 • U heeft een aangepaste woning of een zorgindicatie;
 • U woont met 4 of meer bewoners in de woning.

2. Overige bezwaren tegen huurverhoging

 • De huurverhoging is meer dan maximaal toegestaan. Bekijk dit op www.huurverhogingscheck.nl.
 • De huur stijgt door de verhoging boven de maximale huur volgens het puntensysteem.
 • Er staan fouten in het huurverhogingsvoorstel. Bijvoorbeeld een verkeerde ingangsdatum of huur.
 • Uw verhuurder wil binnen 12 maanden de huur opnieuw verhogen.
 • U heeft het voorstel te laat ontvangen. Dus minder dan twee maanden voordat de huurverhoging ingaat.
 • De huurcommissie heeft de huur tijdelijk verlaagd vanwege ernstige gebreken en de gebreken zijn nog niet geholpen.

U kunt uw bezwaar vóór 1 juli 2020 bij ons indienen. Bezwaren na 1 juli worden niet behandeld.


Let op: bezwaar maken op de basishuurverhoging is niet mogelijk, tenzij zie punt 2. U kunt ook geen bezwaar maken als u in een vrije sectorwoning woont (huur boven € 737,14, prijspeil 2020).

Hoe kan ik bezwaar maken?
 • Voor 1 juli 2020 kunt u schriftelijk bezwaar maken.
 • U kunt alleen bezwaar maken als u een sociale huurwoning huurt en de inkomensafhankelijke huurverhoging van 5,2% of 6,6% hebt gehad.
 • Op de website van de huurcommissie vind u een standaard formulier. Klik hier om dit formulier te downloaden. U ontvangt binnen 6 weken een reactie van ons. Wij informeren u over uw bezwaar. Wilt u naar aanleiding hiervan uw bezwaar intrekken? Dan geeft u dat schriftelijk aan ons door. Als wij niets van u ontvangen, dan leggen wij uw bezwaar voor aan de Huurcommissie. Als wij in het ongelijk worden gesteld, dan passen we de huur aan. Worden wij in het gelijk gesteld? Dan blijft de huur ongewijzigd. U betaalt hiervoor wel de legeskosten aan de Huurcommissie. Deze bedraagt € 25.
 • U levert ons de volgende stukken aan:
  • Inkomensverklaring(en) IBRI 2019 van alle bewoners van 15 jaar en ouder van de Belastingdienst;
  • Uittreksel gemeentelijke Basis Administratie personen. U kunt dit digitaal opvragen bij uw gemeente en in het opmerkingenvakje zet u dat het om een adresuittreksel gaat voor de huurverhoging van Heuvelrug Wonen. U moet hierbij aangeven waaruit blijkt hoeveel personen op het adres staan ingeschreven en waar de namen van de personen vermeld staan;
  • Uw relevante indicatie of de WMO- of WVG-beschikking.
 • U betaalt de huurverhoging niet. U ontvangt van ons binnen 3 maanden, na 1 juli een aangetekende herinneringsbrief. Blijft u het oneens met de huurverhoging, dan kunt u zelf de Huurcommissie inschakelen. Als wij in het ongelijk worden gesteld, dan passen we de huur aan. Worden wij in het gelijk gesteld? Dan blijft de huur ongewijzigd. U betaalt hiervoor wel de legeskosten aan de Huurcommissie. Deze bedraagt € 25,00.
Hoe weet ik wat de maximaal redelijke huur is?

U kunt naar https://mijn.heuvelrugwonen.nl/. Log hier in en kies de tab ‘mijn contracten’. Onder woningdetails staat de wettelijk toegestane huur en onder contractgegevens uw basis netto huur. Als u de basis netto huur deelt door de wettelijk toegestane huur, weet u wat uw woningpercentage is. We streven naar een woningpercentage van 76% van de maximaal redelijke huur. Heeft u een lager percentage en is uw inkomen van 2018 boven de € 43.574? Dan krijgt u een hogere huurverhoging.

 

Wat moet ik doen als het aantal personen op de inkomensverklaring niet klopt?

De Belastingdienst kijkt naar het aantal personen die op  het moment van opvragen ingeschreven stonden op uw adres. Het kan dat de situatie voor 1 juli wijzigt. In dat geval kunt u bezwaar maken. 

Ik ben chronisch ziek, wat nu?

Als u chronisch ziek bent en u woont in een sociale huurwoning, dan kan het zijn dat u alleen in aanmerking komt voor de basishuurverhoging, ongeacht uw inkomen. Deze regeling geldt voor huurders of een ander lid van het huishouden met een verplegingsindicatie of individuele begeleidingsindicatie van minimaal tien uur, een zorgindicatie 'verblijf', mantelzorgindicatie of een Activiteiten Dagelijks Leven-indicatie.

Onder de aangewezen groep vallen ook huurders die kunnen aantonen dat hun woning is aangepast aan de handicap van een van de bewoners (WMO-aanpassing). Daarvoor hebben ze een beschikking nodig op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of Wet Voorzieningen Gehandicapten (de voorloper van het WMO).

U kunt met ons contact opnemen als u denkt dat u hiervoor in aanmerking komt. Wij zijn dagelijks van 8.15 tot 12.00 uur bereikbaar op telefoonnummer (0343) 53 60 80.

Ik heb huurtoeslag, betekent dit iets voor mijn huurverhoging?

Nee. Wij geven de huurverhoging voor u door aan de Belastingdienst. Alleen zij passen niet direct uw toeslag aan. U kunt zelf direct op www.toeslagen.nl uw gewijzigde huur doorgeven. De Belastingdienst past dan direct het huurbedrag aan. Doet u dit niet, dan blijft het bedrag dat u elke maand ontvangt hetzelfde. Na afloop van 2020 krijgt u dan de definitieve berekening, waarin de huurverhoging wordt verwerkt. Mogelijk hebt u vanwege de huurverhoging te weinig toeslag gekregen. Naar aanleiding van de definitieve berekening wordt de toeslag definitief.

Ik heb andere vragen over de huurtoeslag, wat kan ik doen?

U kunt uw vragen over huurtoeslag stellen aan de medewerkers van de Belastingtelefoon. Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer 0800 - 0543. Krijgt u geen huurtoeslag en denkt u hier wel recht op te hebben? Neemt u dan contact ze op.

Meer informatie kunt u vinden op www.toeslagen.nl en kunt u uitrekenen of u in aanmerking komt voor huurtoeslag. Het duurt ongeveer 8 weken om uw aanvraag te verwerken.

Hoe zit het met de servicekosten en de huurverhoging?

De servicekosten hebben niets met de huur te maken. Servicekosten zijn voorschotbedragen voor het leveren van goederen en diensten voor bijvoorbeeld het schoonmaken van gemeenschappelijke ruimten of de elektra van een lift.

In het huurverhogingsvoorstel ziet u wel voor welke servicekosten u betaalt en de nieuwe voorschotbedragen staan voor bijvoorbeeld stroomverbruik of schoonmaak. 

 

Mijn huur wordt betaald door de Dienst Sociale Zaken, moet ik nog wat regelen?

Nee, dit wordt automatisch aangepast door de Dienst Sociale Zaken.

Wanneer krijg ik een reactie van Heuvelrug Wonen op mijn bezwaarschrift?

U ontvangt binnen 6 weken een reactie van Heuvelrug Wonen.


Als u een bezwaarschrift of voorstel tot huurverlaging over de inkomensafhankelijke huurverhoging terecht is, vindt er een correctie met terugwerkende kracht plaats vanaf juli dat jaar.

Kan ik bezwaar maken tegen huurverhoging op basis van onderhoudsgebreken?

Nee.

Bezwaar maken tegen de huurverhoging op basis van onderhoudsgebreken kan niet. Hiervoor geldt een andere procedure. U kunt hiervoor contact opnemen met het secretariaat van de Huurcommissie. Telefoonnummer 0800 488 72 43 of via de website van de Huurcommissie http://www.huurcommissie.nl.

Heeft u vragen of wilt u nadere uitleg?

Dan kunt u contact opnemen met de woonconsulenten. Wij zijn elke werkdag telefonisch bereikbaar tussen 8.15 en 12.00 uur op telefoonnummer 0343 – 53 60 80.

Grip op geld in tijden van de coronacrisis

Help, ik heb geen inkomen meer

Heeft u betalingsproblemen door de maatregelen in verband met het Covid 19-virus? Door de maatregelen die de regering heeft ingesteld om verspreiding van het Covid 19-virus te voorkomen kan het zijn dat u (tijdelijk) minder inkomsten heeft. Bij de Regionale Sociale Dienst (RSD) kunt u een aanvraag indienen voor inkomensondersteuning. Meer informatie hierover staat op hun website: www.rsdkrh.nl. Wanneer u ondanks de inkomensondersteuning toch in financiële problemen komt, kunt u met ons contact opnemen. Samen met u kijken we dan wat nodig en mogelijk is om deze moeilijke periode door te komen.

 

Huurverhoging in de coronacrisis, hoe zit dat?

Heuvelrug Wonen heeft ervoor gekozen de huurverhoging net als elk jaar door te voeren.
Ook Heuvelrug Wonen heeft te maken met inflatie. Natuurlijke realiseren we ons dat er mensen zijn met minder inkomen door de coronamaatregelen. Neem contact met ons op als het u niet lukt de huur te betalen. En vraag ook bij de Regionale Sociale Dienst in Zeist na of u in aanmerking komt voor aanvullende bijstandsuitkering. Voor meer informatie kunt u kijken op www.rsdkrh.nl.

Voorstel huurverlaging

Wanneer dien ik een voorstel huurverlaging in?

U kunt een verzoek tot huurverlaging het gehele jaar door indienen als u eerder een inkomensafhankelijke huurverhoging heeft gehad en uw inkomen fors is gedaald. Er zijn hierbij 3 mogelijkheden.

 1. Uw huishoudinkomen is verlaagd omdat u minder inkomen heeft gekregen. U kunt dan alleen huurverlaging aanvragen over vastgesteld inkomen van het afgelopen jaar. Het is niet mogelijk om huurverlaging te vragen als uw inkomen dit jaar minder is. U weet niet hoe het jaar waarin u zit verloopt qua inkomen. Of, Wij kunnen niet controleren of dit een tijdelijke verlaging is. U kunt pas volgend jaar op basis van het belastbaar jaarinkomen een aanvraag indienen.
 2. Uw huishoudinkomen is verlaagd door het vertrek van personen op uw woonadres. U kunt dan een verzoek direct bij Heuvelrug Wonen indienen zodra de persoon uitgeschreven is bij de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA).
 3. U of uw medebewoner bereikt de AOW-leeftijd en u heeft hierdoor een forse inkomensdaling.

Een aanvraag voor huurverlaging heeft alleen zin als u op basis van het huidige vastgestelde inkomen geen inkomensafhankelijke huurverhoging had gehad.

Denkt u in aanmerking te komen, dan stuurt u een verzoek naar Heuvelrug Wonen om de huur te verlagen. Hiervoor kunt u het standaardformulier van de Huurcommissie gebruiken. U levert hierbij de volgende bijlagen:

 • Inkomensverklaring(en) IBRI van alle bewoners van 15 jaar en ouder van de Belastingdienst;
 • Uittreksel gemeentelijke Basis Administratie personen. U kunt dit digitaal opvragen bij uw gemeente en in het opmerkingenvakje zet u dat het om een adresuittreksel gaat voor voorstel tot huurverlaging aan Heuvelrug Wonen. 

Heuvelrug Wonen beoordeelt of u met het opgegeven inkomen inderdaad in een lagere
inkomenscategorie terecht komt. U wordt hierbij altijd uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek. Als de huurverlaging wordt toegewezen, gaat deze twee volle maanden na het indienen van het verzoek in. De huurverhoging van de afgelopen twee jaar wordt herrekend op basis van de huidige situatie. De nieuwe huur wordt dan vastgesteld op basis van de aangepaste huurverhogingen die u zou hebben gekregen met uw huidige inkomen. De nieuwe huur gaat dus niet met terugwerkende kracht in. Als de huurverlaging niet wordt toegewezen en u bent het hier niet mee eens, dan kunt u het voorstel laten toetsen door de
Huurcommissie.

Asbest

Wat is asbest

Asbest is een verzamelnaam voor verschillende mineralen die zijn opgebouwd uit microscopisch kleine, naaldachtige vezels. Asbest komt vaak voor in bouwmaterialen die tot 1993 zijn gebruikt. Vanaf 1993 mag asbest niet meer gebruikt worden omdat het schadelijk kan zijn voor de gezondheid.

Waar kan ik asbest aantreffen?

U kunt het nog tegenkomen in en rondom uw huis. Bekende toepassingen zijn isolatieplaten bij kachels, golfplaten op schuren, koppelingsplaten en remvoeringen van auto’s en onderlagen van bepaalde soorten vloerzeil.

Hoe kan ik asbest herkennen?

Asbest is heel moeilijk met het blote oog te herkennen. Twijfelt u of u asbest in of om uw huis heeft, neem dan contact op met Heuvelrug Wonen.

Asbest in mijn huis. Wat moet ik doen?

Verwijder het niet! Wanneer het asbest beschadigd of bewerkt is kunnen asbestvezels vrijkomen. Neem direct contact op met Heuvelrug Wonen.

Wat zijn de gezondheidsrisico's van asbest?

Blootstelling aan asbestvezels kan bepaalde ziektes veroorzaken. Meestal worden mensen alleen ziek als ze veel vezels inademen gedurende een langere periode. Voor zover nu bekend is, worden mensen niet ziek als zij asbestvezels binnen krijgen via voedsel of water.

Wat is het verschil tussen hechtgebonden en niet-hechtgebonden asbest?

Er bestaat hechtgebonden asbest en niet-hechtgebonden asbest. Dit onderscheid zegt iets over de kans dat er asbestvezels in de lucht komen. Bij hechtgebonden asbest zitten de vezels stevig vast in het materiaal. Als dit materiaal in goede staat is en niet wordt bewerkt of gesloopt, komen er geen vezels vrij. Bij niet-hechtgebonden asbest zijn de vezels niet of nauwelijks aan het materiaal gebonden. De vezels kunnen dan gemakkelijk in de lucht komen en worden ingeademd.

Is alle asbest in de woningen van Heuvelrug Wonen onderzocht?

Heuvelrug Wonen heeft alleen het zichtbare asbest onderzocht. Er kan ook nog verborgen asbest aanwezig zijn. Zo kan er asbest in de kruipruimte of buitenmuren (voor-, achter en zijgevels)tussen de woningen zitten. Omdat dit asbest afgesloten zit, levert dit geen gevaar op voor de gezondheid. Een gaatje in de muur boren kan geen kwaad. Pas als u door de hele muur ( > 11 centimeter) boort kunt u bij eventueel aanwezig asbest komen. Verder kan er asbest aanwezig zijn in materiaal dat u of een vorige bewoner heeft aangebracht. Denk hierbij aan de onderkant van het zeil dat in uw huis ligt. Ook dit heeft Heuvelrug Wonen niet onderzocht. Twijfelt u of dergelijk materiaal in uw woning is verwerkt? Neem dan contact op met Heuvelrug Wonen.

Ik wil gaan klussen. Kan dat?

U mag asbest niet beschadigen of zelf verwijderen. Neemt u contact op met Heuvelrug Wonen als u wilt klussen op plekken waar asbest aanwezig is of kan zijn. Wij bespreken samen met u wat mogelijk is.

Mag ik asbest zelf verwijderen?

Nee, neemt u contact op met Heuvelrug Wonen. Zo nodig wordt een gespecialiseerd bedrijf ingeschakeld.

In mijn vensterbank zit asbest. Wat mag ik wel en wat mag ik niet doen?

U mag uw vensterbank niet schuren, beschadigen of doorboren. Het verschuiven van de planten op de vensterbank levert geen gevaar op. Bij het verven van de vensterbank mag u niet schuren. Alleen ontvetten is toegestaan.

Wat is een spouwmuur?

Een spouwmuur is opgebouwd uit twee muren met daartussen een loze ruimte. De meeste huizen hebben spouwmuren aan de buitenzijde van het huis (voor en achtergevel en hoekwoningen ook aan de zijgevel).

Zit er asbest in de spouw? Mag ik in de muur boren?

Soms is er asbest aanwezig in de spouw tussen te muren. Dit heeft Heuvelrug Wonen niet gecontroleerd. Het asbest tussen de muren is niet gevaarlijk voor de gezondheid omdat het opgesloten zit. Het asbest kan wel vrijkomen als u een doorgang maakt naar buiten. Dit mag u daarom ook niet doen zonder toestemming van Heuvelrug Wonen. Een gaatje tot 11 centimeter in de muur boren kan geen kwaad. 

Mag ik mijn vloerluik nog gebruiken?

In de vloerluiken zit een lage concentratie asbest. Bij beschadiging is het mogelijk dat een kleine hoeveelheid asbest vrijkomt, maar dit is zo weinig dat de luchtmeting binnen de veilige marges blijft. Het is dus niet gevaarlijk voor uw gezondheid. Alleen bij het doorbreken, boren of zagen van de vloerluik kunnen er gezondheidsrisico’s ontstaan.

Ik heb zelf al het asbest verwijderd. Wat nu?

Neemt u contact op met Heuvelrug Wonen. Wij bespreken met u wat de eventuele vervolgstappen zijn.

Waar kan ik terecht als ik me zorgen maak over mijn gezondheid?

U kunt met vragen over de gezondheidsrisico’s van asbest terecht bij de GGD. www.ggd.nl . U kunt uw zorgen ook bespreken met uw huisarts.

Wat moet ik doen als ik een klacht heb?

Neemt u contact op met Heuvelrug Wonen, team Bewonerszaken via telefoonnummer (0343) 53 60 80. Zij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot  12.00 uur.

Waar vind ik meer informatie over asbest?

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asbest/asbest-in-en-om-het-huis

 

 

Betalingsachterstand

Waarom heb ik een herinnering/aanmaning ontvangen?

Neemt u contact op met ons voor meer informatie.

Hoe spreek ik een betalingsregeling af?

Heeft u problemen met het betalen van de huur? Wacht dan niet af, maar neem contact met ons op. Wij kijken dan samen met u of een betalingsregeling mogelijk is. Ook kennen wij instanties die u kunnen helpen met uw financiën.

 

Waarom moet ik incassokosten betalen?

Wettelijk gezien mogen wij incassokosten in rekening brengen wanneer u te laat betaalt. In een eerste aanmaning informeerden wij u over de hoogte van de incassokosten. Als u niet binnen 15 dagen betaalt, brengen wij deze incassokosten bij u in rekening. Deze tweede sommatie bestaat uit de achterstand en de incassokosten. Als u deze vordering niet binnen vijf werkdagen betaalt, dan zetten wij hem door naar de deurwaarder. Houdt u er rekening mee dat de deurwaarder ook nog BTW berekent over de kosten.

Ik heb een aanmaning ontvangen, maar ik betaal toch automatisch, hoe kan dat?

Er zijn verschillende mogelijkheden:

 • De huur is gestorneerd (dat wil zeggen teruggehaald door de bank). Controleer of u voldoende banksaldo heeft.
 • Deze aanmaning gaat over de achterstand voordat de automatische incasso is verwerkt. Deze achterstand dient u nog te betalen.

 

Ik betaal automatisch, waarom krijg ik een betalingsherinnering?

Waarschijnlijk was uw saldo te laag, waardoor de huur niet is afgeschreven. Wij vragen u het bedrag alsnog te betalen. Deze betalingsachterstand kunnen we niet automatisch afschrijven.

Ik heb een betalingsherinnering gekregen, maar ik heb al betaald, wat nu?

Als u pas heeft betaald, kan het zijn dat de herinnering en de betaling elkaar hebben gekruist. U kunt de herinnering dan als niet verzonden beschouwen. Als het al langer geleden is, kijkt u in uw bankgegevens wanneer u heeft betaald. Stuurt u ons dan een kopie van het betaalbewijs. Wij zoeken voor u uit hoe het kan dat de betaling niet is verwerkt.

Ik heb een aanmaning gekregen, maar de Sociale Dienst van de gemeente/mijn bewindvoerder betaalt altijd de huur voor mij. Kan ik hem dan weggooien?

Nee, u blijft zelf verantwoordelijk voor het betalen van de huur. Zorgt ervoor dat degene die de huur voor u betaalt, de achterstand binnen de gestelde termijn aan ons overmaakt.

Persoonlijke situatie

Mijn partner is overleden, moet ik iets regelen?

Allereerst onze condoleances. als u ons een kopie van de overlijdensakte aanlevert zullen wij er zorg voor dragen dat de huurovereenkomst op uw naam komt te staan. Als u niet getrouwd was zullen we extra gegevens moeten ontvangen.

Wij zijn getrouwd, en nu?

Gefeliciteerd! Als u een kopie van de trouwakte aanlevert dan veranderen wij de achternaam en het naambordje als u in een flat woont.

1 van ons wil de woning verlaten, wat nu?

U vult dan beiden een formulier huuropzegging medehuurder in. Ook ontvangen wij graag een kopie van het (echt) scheidingsvonnis en een Uittreksel GBA waaruit blijkt dat 1 van u beiden niet meer op het adres woont.

Ik lig in scheiding en moet zo snel mogelijk een woning hebben, en nu?

Ai, dat is helaas een vervelende situatie. Heuvelrug Wonen kan u geen voorrang verlenen. U moet ingeschreven staan in WoningNet en reageren.

Ik wil in de buurt van mijn familie blijven wonen, kan dat?

Nieuwbouwwoningen bieden wij via lokaalmaatwerk aan. Dat betekent dat mensen uit de Utrechtse Heuvelrug voorrang krijgen. In 2019 kijken we met de gemeente of we het aanbieden van woningen aan lokalen kunnen verbreden. Als een woning via lokaal maatwerk wordt aangeboden dan staat dit in de advertentie.

Er komt een woning in mijn buurt leeg, kan ik daar wonen?

Nee, dat gaat helaas niet. U maakt alleen kans op deze woning als u op deze woning reageert in de aanbieding van WoningNet. U moet dan voldoende wachttijd hebben en de woning moet passend zijn in combinatie met uw gezinssamenstelling en inkomen.

Kopen

Ik wil mijn huurwoning van Heuvelrug Wonen kopen, kan dat?

Nee, als u nooit eerder een aanbod tot kopen heeft ontvangen dan is uw woning niet bedoelt om te verkopen. De enkele woningen die Heuvelrug Wonen nog wel verkoopt zullen pas in de verkoop gaan als de huurder er niet meer woont. De woning komt dan op Funda voor de marktwaarde van dat moment.

Kan ik op een wachtlijst komen om een woning van Heuvelrug Wonen te kopen?

Nee, Heuvelrug Wonen verkoopt bijna geen woningen meer. De enkele woningen die nog wel te koop aangeboden worden zullen via Funda, en via wisellende makelaars, worden verkocht. Zo is het verkoopproces altijd eerlijk en transparant. En maakt iedereen een kans om op Funda te reageren op een woning.

Wie bepaalt de verkoopprijs van een woning die wordt verkocht?

Een onafhankelijke taxateur zal zorg dragen voor een gevalideerd taxatierapport. Een andere gecertificeerde makelaar zal een verkoopwaarde adviseren, zonder de taxatie te kennen. Uiteindelijk beslist Heuvelrug Wonen de verkoopprijs.

Vrije sector

Kunnen mijn ouders garant staan voor de huur?

Nee, u moet zelf aantonen dat u de huur kunt opbrengen. Ouders of anderen mogen niet garant staan.

Wij hebben tijdelijk een woning nodig, mogen we in een vrije sector woning van Heuvelrug Wonen wonen?

Nee. Onze vrije sector woningen worden aangeboden voor minimaal een jaar. We verhuren deze woningen het liefste aan mensen die er voor langere tijd willen gaan wonen.

Kan ik op een wachtlijst komen voor een vrije sector woning?

Nee, om onze woningen zo transparant als mogelijk te verhuren zal een vrije sector woning altijd op rooftrack.nl worden geadverteerd. In de advertentie staat welke doelgroep voorrang krijgt bij de selectie.

Huurbevriezing

Wanneer krijgt u geen huurverhoging?

Sommige huurders met een huur boven € 619,01 krijgen geen huurverhoging

Huurders waarvan de huidige huur zonder servicekosten boven € 619,01 ligt, hebben van ons een brief (link brief) ontvangen. Het gaat hier alleen om sociale huurwoningen. In de onderhandelingen tussen Heuvelrug Wonen en de Huurdersbelangenverenging Heuvelrug Wonen, hebben we afgesproken dat bewoners met een relatief hoge huur een verzoek kunnen indienen om de huur te bevriezen als zij al wat langer een laag inkomen hebben. Dit betekent dat zij dan

Wat is huurbevriezing?

Huurbevriezing is het stopzetten van de jaarlijkse huurverhoging voor één jaar.

Kom ik aanmerking voor huurbevriezing?

De regeling geldt voor bewoners met een netto huur boven € 619,01. In deze brief  leest u meer informatie. U kunt via dit schema uitrekenen of u voor huurbevriezing in aanmerking komt.

Huurbevriezing aanvragen

Met dit aanvraagformulier kunt u huurbevriezing aanvragen. Kijk eerst of u hiervoor in aanmerking komt.

Mijn huur is hoger dan 619,01 en ik heb geen brief ontvangen, en nu?

Er zijn verschillende redenen waarom u geen brief heeft ontvangen:

 1. U woont in een vrije sector woning. De regeling geldt alleen voor huurders in een sociale huurwoning.
 2. U heeft een inkomensafhankelijke huurverhoging gehad. De regeling geldt voor huurders die een laag inkomen hebben. De inkomensafhankelijke huurverhoging is gebaseerd op het huishuidinkomen van 2018. Het kan natuurlijk dat uw inkomen over 2019 enorm gedaald is. U kunt zelf uitrekenen of u nu wel in aanmerking komt voor huurbevriezing. Zie in het schema of u in aanmerking komt voor huurverlaging.
 3. Het gaat om de huur zonder servicekosten die u vóór 1 juli 2020 betaalt. Als de huur na de huurverhoging  boven 619,01 komt, dan geldt de regeling niet voor u. U kunt op het voorstel huurverhoging zien wat uw huidige huur is tot 1 juli zonder de servicekosten.
 4. Geldt bovenstaande niet voor u, en is uw huidige huur zonder servicekosten boven € 619,01? Dan kan er iets mis zijn gegaan met de post. U kunt uitrekenen of u in aanmerking komt voor huurbevriezing.
Ik heb dit jaar een inkomensdaling. Kan ik dan ook in aanmerking komen?

Nee helaas. De regeling is bedoelt voor huurders die al een tijdje een laag inkomen hebben.

Een uitzondering wordt gemaakt voor huurders die vóór 1 juli 2020 de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken en daardoor dit jaar een forse inkomensdaling krijgen. In dat geval kijken we naar het geschatte inkomen over 2020. Denkt u dat dit voor u geldt? Kijk dan in het schema of u in aanmerking komt voor huurbevriezing en vul uw geschatte inkomen hierbij in.

Sommige huurders met een huur boven € 619,01 krijgen geen huurverhoging

Huurders waarvan de huidige huur zonder servicekosten boven € 619,01 ligt, hebben van ons een brief ontvangen. Het gaat hier alleen om sociale huurwoningen. In de onderhandelingen tussen Heuvelrug Wonen en de Huurdersbelangenverenging Heuvelrug Wonen, hebben we afgesproken dat bewoners met een relatief hoge huur een verzoek kunnen indienen om de huur te bevriezen als zij al wat langer een laag inkomen hebben. Dit betekent dat zij dan een huurverhoging krijgen. Hierbij sluiten we aan op de afspraken die de Woonbond (belangenbehartiger bewoners) en Aedes (belangenbehartiger Woningcorporaties) hebben gemaakt. Hierop lopen we vooruit op mogelijke wetgeving hierover.

Ook de gemeente Utrechtse Heuvelrug werkt mee om de lasten laag te houden

Om te kunnen bepalen wie voor de huurbevriezing in aanmerking komt, moeten huurders gegevens aanleveren. Een uittreksel persoonsgegevens is nodig om te weten wie er in de woning woont. Deze kost € 14,85 en in veel gevallen zijn er meerdere uittreksels nodig. Dit zou betekenen dat het voordeel van de huurbevriezing voor een groot deel uitgegeven zou moeten worden aan de aanschaf van bewijsstukken. De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft toegezegd dat de afdeling Burgerzaken de aanvragen nu zonder kosten gaat controleren.