Huurverhoging

Elk jaar stelt Heuvelrug Wonen de hoogte van de huur opnieuw vast. Deze huurverhoging gaat per juli in. Wij houden rekening met de richtlijnen van de overheid. De overheid stelt het maximaal toegestane huurverhogingspercentage vast.

Overleg
We overleggen met de huurdersvertegenwoordiging  over de huurverhoging. Op basis van afspraken uit het overleg wordt daarna per woning de huurverhoging berekend.

Brief huurverhoging
U ontvangt elk jaar vóór 1 mei van ons een brief over de voorgestelde huurverhoging.

Bezwaar

Bent u het niet eens met de huurverhoging? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen via het bezwaarformulier jaarlijkse huurverhoging. Klik hier voor meer informatie over bezwaar maken.

Heeft u nog vragen?
Wellicht vindt u antwoord bij veelgestelde vragen. Mocht dit niet het geval zijn dan staan wij u graag te woord. Contact met Heuvelrug Wonen.

Handige pagina’s
Rijksoverheid over huurverhoging