Asbest

Asbest 19

In bijna alle woningen die voor 1993 gebouwd zijn, is asbest verwerkt. Dat betekent dat in zo’n 70 procent van alle Nederlandse huizen asbest zit. Asbest is in sommige situaties gevaarlijk, maar niet in alle situaties!

Hier vindt u meer informatie over wat asbest is. Welke soorten er zijn. En wat volgens deskundigen de gezondheidsrisico’s zijn. Heeft u een vraag over asbest? Kijk dan eerst bij 'Veelgestelde vragen asbest' of uw vraag erbij staat.

Asbest (20)Toepassingen
Asbesthoudend materiaal werd vroeger veel in gebouwen gebruikt omdat het brandwerend is en goed isoleert. Toen was nog niet bekend dat asbest schadelijk voor de gezondheid kan zijn als er vezels los komen die worden ingeademd. Sinds 1993 is het gebruik van asbest verboden.


Typen asbest

Er zijn verschillende typen asbest. Het belangrijkste verschil is of de vezels makkelijk los kunnen komen. Bij ‘hechtgebonden’ asbest zijn de asbestvezels stevig verankerd in een basismateriaal zoals cement (bijvoorbeeld bij een golfplaat). Bij ‘niet- hechtgebonden’ asbest zitten de asbestvezels niet of nauwelijks vast in het basismateriaal en kunnen ze dus gemakkelijk losraken (bijvoorbeeld bij spuitasbest).
Asbest is daarnaast onderverdeeld in serpentijnen (witte asbest) en amfibolen (alle andere asbest). Serpentijnen hebben gekrulde vezels, de vezels van amfibolen hebben de vorm van staafjes en zijn gevaarlijker.

Gezondheid

Er is veel onderzoek gedaan naar de risico’s van asbest. Losgekomen asbestvezels kunnen - als ze worden ingeademd - bepaalde ziektes veroorzaken. Meestal worden mensen alleen ziek als ze veel vezels inademen gedurende een langere periode. De vezels kunnen alleen worden ingeademd als ze los zijn gekomen en in de lucht zweven. Bij niet-hechtgebonden asbest is dat risico dus groter. Bij hechtgebonden asbest is er volgens deskundigen geen direct risico voor de gezondheid, zolang de vezels niet los komen. Daarom mag u asbest niet zelf bewerken of weghalen. U mag bijvoorbeeld niet in asbest boren, zagen of delen ervan afbreken. Want dan kunnen er vezels loskomen. Voor zover nu bekend is, worden mensen niet ziek als zij asbestvezels binnen krijgen via voedsel of water.

Witte pakken

Er wordt in een woning vastgesteld dat er asbest verwijderd moet worden. Wat gebeurt er dan? Als eerste komen er controleurs. Daarna komt er een verwijderingsbedrijf dat ter plaatse gecontroleerd wordt. Ze moeten gecertificeerd zijn om het asbest te mogen verwijderen. Om te voorkomen dat er tijdens het verwijderen nog meer deeltjes vrijkomen, wordt de woning onder een zogenaamd vacuüm gebracht. Het asbest wordt dan verwijderd en afgevoerd. Vervolgens komt er nog een eindcontrole om na te gaan of alles goed verwijderd is. Uiteindelijk volgt een asbestvrijgave van de woning. Vaak kunt u tijdens het verwijderen van asbest niet in uw woning aanwezig zijn. De mensen die het asbest verwijderen moeten tijdens de werkzaamheden persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken, dat zijn de bekende witte pakken die u wel eens op tv ziet. Zij moeten zich zo beschermen omdat zij de hele week met asbest werken. U hoeft zelf geen pak aan, maar u moet wel uit de ruimte blijven waar gewerkt wordt. 

Wat doet Heuvelrug Wonen?
Om de paar jaar voert Heuvelrug Wonen een asbestinventarisatie uit. Dit doet Heuvelrug Wonen om gezondheidsrisico’s door asbest te voorkomen, maar ook conform de wettelijke voorschriften van de overheid.
Als er asbest is geconstateerd informeert Heuvelrug Wonen de huurders wat het gevaar is voor de gezondheid en waar in huis het asbest is verwerkt. Het gaat daarbij om asbesthoudend materiaal dat tijdens de bouw is gebruikt, niet om asbesthoudend materiaal dat huurders zelf hebben aangebracht. Moet het asbest verwijderd worden dan komt een gecertificeerd bedrijf het asbest verwijderen.
Verder volgen medewerkers van Heuvelrug Wonen om de 2 jaar een (opfris)cursus Visueel Asbestherkenning. Zij kunnen dan bepalen of het om “asbestverdachte” materiaal gaat. Om zeker te weten dat het om asbest gaat moet een laboratoriumonderzoek plaats vinden. Onze medewerkers zijn niet bevoegd om zelf een monster van het materiaal te nemen. Daarom zullen zij altijd een gecertificeerd bureau langs sturen voor de monsteropname.

Heeft u nog vragen?
Kijk eerst bij de veelgestelde vragen Asbest. Staat u vraag er niet bij? Neem dan contact op met Heuvelrug Wonen.