In verband met Pinksteren zijn wij gesloten op maandag 29 mei. Op dinsdag 30 mei staan wij graag weer voor u klaar.
HomeIk huurHuur opzeggenHuur opzeggen bij overlijden ‹ (mede) huurder is overleden

(mede) huurder is overleden

Als uw partner is overleden dan is dat een enorm verdrietige situatie. We begrijpen dat u er dan niet direct aan denkt om het huurcontract aan te passen. Het is wel belangrijk dat u zo snel mogelijk laat weten dat de woonsituatie veranderd is. Het is ondanks de moeilijke situatie bij het verlies van een dierbare niet altijd mogelijk om in de woning te kunnen blijven wonen.

Uw naam staat op het huurcontract

Als u hoofd of medehuurder bent dan wordt het huurcontract voortgezet op uw naam. Zodra u ons schriftelijk op de hoogte stelt van het overlijden van uw partner passen wij de gegevens aan. U moet daarbij een kopie van de akte van overlijden meesturen.

Uw naam staat niet op het huurcontract

Wat zijn uw rechten als u niet op het huurcontract staat vermeld:

 • U was getrouwd of registreert partner
  Dan bent u automatisch huurder. Als u een trouwakte of geregistreerd partnerschap meestuurt met de akte van overlijden zorgen wij dat het huurcontract op uw naam komt te staan.
 • U was niet getrouwd en had geen geregistreerd partnerschap
  Dan is het niet direct aannemelijk dat u een duurzame relatie had. Als u kunt aantonen dat u langer dan twee jaar op het adres staat ingeschreven en een relatie had dan kunnen we het huurcontract op uw naam voortzetten. U levert dan een uittreksel van het bevolkingsregister aan en overig bewijs waarin u aantoont de partner te zijn geweest. Denk hierbij aan een en/of rekening voor het gezamenlijk betalen van huur of verzekeringen.
 • U bent een inwonend meerderjarig kind of een overige medebewoner
  Als u een meerderjarig kind bent en bij uw ouder(s) in woonde dan is het helaas niet vanzelfsprekend dat u in de woning kunt blijven wonen. Neem in deze situatie altijd contact op met ons, er is een mogelijkheid dat u een half jaar de tijd krijgt om een andere woonruimte te zoeken. In die periode gaan wij met u kijken wat de mogelijkheden zijn. Als u niet aansluitend inwonend bent geweest en jonger dan 35 jaar dan is de kans reëel dat u na een half jaar de woning moet verlaten.

  Overige inwonende personen die geen gezamenlijke duurzame relatie had met de huurder en geen kind is moeten er rekening mee houden dat zij niet in de woning kunnen blijven wonen. Vraag indien nodig een half jaar extra tijd aan om een andere woonruimte te zoeken.

Direct naar

Click to access the login or register cheese