Inkomenseis

Per 1 januari 2016 moeten woningcorporaties ‘passend toewijzen’. Door het passend toewijzen krijgen huurder een woning toegewezen die meer aansluit bij hun inkomen. Hiermee wil de overheid voorkomen dat lage inkomens in (te) dure woningen terecht komen. 95% van de lagere inkomens moet onder de aftoppingsgrenzen een woning toegewezen krijgen.

80% van de vrijgekomen sociale huurwoningen worden toegewezen aan huishoudens met een inkomen tot € 38.035. 10% gaat naar huishoudens met een inkomen tussen de € 38.035 en €42.436 (middeninkomens). De overige 10% kan vrij worden toegewezen, met voorrang voor urgenten.

Middeninkomens en 10-procentsregeling
Soms kunnen we in de 10-procentsregeling een sociale huurwoning aan huishoudens met een middeninkomen tussen € 38.035 en € 42.436 aanbieden. In dat geval staat dit nadrukkelijk vermeld in de advertentie. 

Inkomen en inkomensstijging 
Uw inkomen toetsen we op het moment van woningtoewijzing, aan de hand van een inkomensverklaring van de belastingdienst over 2018 of 2017. Indien uw inkomen is veranderd en u kunt dit aantonen kunnen we ook op het actuele inkomen toetsen of u in aanmerking komt voor de woning. Dan wordt beoordeeld of uw inkomen passend is bij de gewenste woning. Als u later meer gaat verdienen, heeft dat geen gevolgen voor het huren van de woning. U mag gewoon blijven wonen waar u woont.

Heeft u nog vragen?
Wellicht vindt u uw antwoord bij veelgestelde vragen. Mocht dit niet het geval zijn, dan staan wij u graag te woord. Contact met Heuvelrug Wonen.