Passend toewijzen

ONP Palmstad

Per 1 januari 2016 geldt het ‘passend toewijzen’. Deze regel houdt in dat ten minste 95% van de sociale huurwoningen die aan huishoudens met een inkomen tot de huurtoeslaggrens worden verhuurd een huur onder de aftoppingsgrenzen van de huurtoeslag moet hebben. Zie de tabel van 2020.

Huishoudsamenstelling voor passendheid
Als u ingeschreven staat in WoningNet kunt u in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Er wordt dan gekeken naar de passendheid. Dat houd in dat het inkomen en de huishoudsamenstelling bepalend zijn om voorrang te kunnen krijgen. Maar wat is een huishoudsamenstelling? Dat is het huishouden waarmee een duurzame gemeenschappelijke relatie wordt gevoerd. Tot het huishouden wordt gerekend:

  • Eén of meer volwassenen die een duurzaam gemeenschappelijke huishouding (willen gaan) voeren;
  • inwonende kinderen jonger dan 18 jaar*;
  • inwonende kinderen ouder dan 18 jaar* die onafgebroken in het ouderlijk gezin hebben gewoond;
  • inwonende kinderen ouder dan 18 jaar* die volgens het bevolkingsregister niet langer dan 6 maanden uitgeschreven zijn geweest;
  • inwonende kinderen ouder dan 18 jaar* die volgens het bevolkingsregister na een uitschrijving van langer dan 6 maanden weer 2 jaar staan ingeschreven;
  • niet inwonende kinderen*, die aantoonbaar weer tot het huishouden gaan behoren (b.v. na opname in een inrichting, in verband met gezinshereniging, na een uitspraak van de rechter);
  • Als (meestal op basis van mantelzorg) één of beide ouders weer duurzaam deel zijn gaan uitmaken van het huishouden, kunnen zij worden meegerekend bij de huishoudensamenstelling.

 

* geldt ook voor inwoners (bijvoorbeeld pleegkinderen of inwonende ouders) die tot het huishouden behoren.
In geval van co-ouderschap kunnen de kinderen worden meegeteld bij beide eenouderhuishoudens. Het co-ouderschap moet worden aangetoond met een
gerechtelijke uitspraak of een echtscheidingsconvenant.
In geval van gezinshereniging mag een (toekomstige) partner pas worden bijgeschreven als deze over een geldige verblijfstitel beschikt.

Als u bij uw inschrijving overige personen hebt staan die ook meeverhuizen dan moet u er rekening mee houden dat als deze personen niet tot de huishoudsamenstelling horen deze ook niet worden meegerekend voor de passendheid op personen. Het inkomen wordt wel meegerekend.Strikter toewijzen
Corporaties zijn verplicht deze wettelijke toewijzingsregels door te voeren. Zij gaan daardoor strikter toewijzen.

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met het team Verhuur. Zij zijn van maandag tot en met vrijdag van 8.15 tot 12.00 uur telefonisch te bereiken op 0343 53 60 80. U kunt ons ook bereiken per e-mail via info@heuvelrugwonen.nl.