Regels voor toewijzing van sociale huurwoningen

WS 20140918 023

Sinds 1 januari 2015 geldt een nieuwe Huisvestingswet in Nederland. Het uitgangspunt van deze aangepaste wet is keuzevrijheid van woningzoekenden in waar zij zich willen vestigen. Concreet betekent dit voor u, dat u volgens deze wet geen binding meer met een stad of regio nodig heeft om er een sociale huurwoning te mogen betrekken.

Per 1 juli 2015 zijn daarom een aantal regels voor de toewijzing van sociale huurwoningen iets aangepast, zodat woningzoekenden niet meer uitgesloten worden op basis van bindingseisen, leeftijd en huishoudgrootte. Wel krijgen bepaalde groepen voorrang op de toewijzing bij bepaalde woningen. Welke voorrangsregels van toepassing zijn, wordt altijd in de advertentie vermeld.

Bent u op zoek naar een (andere) sociale huurwoning? Dan leest u hier een aantal belangrijke wijzigingen en wat die voor u kunnen betekenen.

Geen eisen voor binding met de regio meer
U hoeft geen binding met de provincie Utrecht meer te hebben om te kunnen reageren op een sociale huurwoning in de regio Utrecht. Iedereen mag in het hele land een sociale huurwoning zoeken. Wel kunnen corporaties een deel van het woningaanbod met voorrang toewijzen aan woningzoekenden uit de regio op gemeente (lokaal maatwerk).

Mensen van 66 jaar en 4 maanden krijgen voorrang
Senioren woningen krijgen een nieuwe naam. Deze zijn voortaan herkenbaar aan het label Voorrang 66 jaar en 4 maanden. Iedereen mag reageren op deze woningen, maar woningzoekenden vanaf 66 jaar krijgen voorrang.

Jongerenwoningen
Hetzelfde geldt voor jongeren woningen, iedereen mag reageren maar jongeren (22 t/m 29 jaar) krijgen voorrang.

Mensen met een lager inkomen krijgen voorrang
Huishoudens met recht op huurtoeslag krijgen voorrang voor goedkope huurwoningen. Dit geldt nu al in een groot deel van de regio, maar straks ook echt in de hele regio.

Ook voorrang voor grote huishoudens
Ook de grootte van een huishouden speelt een belangrijke rol: meerpersoonshuishoudens krijgen voorrang bij de woningen met 4 kamers of meer.

Mantelzorg
Moet u verhuizen, omdat u mantelzorg gaat verlenen of ontvangen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor urgentie.

Middeninkomen
Heeft u een inkomen tussen de € 39.055 en € 43.574 dan kunt u alleen reageren op sociale huurwoningen met een rekenhuur vanaf € 663,40 (ook als u urgentie heeft). Voor deze inkomensgroep bieden wij zo nu en dan een woning aan in de zogenaamde 10%. Dit staat vermeld in de advertentie.