Opgelet! Medewerkers die namens Heuvelrug Wonen bij u op bezoek komen, kunnen zich altijd legitimeren. Twijfelt u? Neem dan eerst contact met ons op voordat u iemand in uw woning toelaat.
HomeIk zoek een woningInschrijven en reageren ‹ Voorrang op een sociale huurwoning

Voorrang op een sociale huurwoning

Op de sociale huurwoningen met een huur tot €693,60 (prijspeil 2023) geldt altijd het passend toewijzen. Soms is er nog een extra voorrang op een woning in WoningNet. Hier leest u wat dit betekent.

Mensen van 66 jaar en 7 maanden krijgen voorrang

Als u de AOW gerechtigde leeftijd heeft bereikt (66 jaar en 7 maanden, prijspeil 2023) dan krijgt u voorrang op een senioren woning. De voorrang is in combinatie met uw (gezamenlijk) jaarinkomen en inschrijfduur. Mensen die 66 jaar en 7 maanden met een lager inkomen hebben voorrang op een senioren woning met een huurprijs tot €647,19. Kijk bij passend toewijzen voor meer informatie over de inkomensgrenzen. Iedereen mag op een seniorenwoning reageren, alleen de mensen met de AOW gerechtigde leeftijd krijgen voorrang.

Jongerenwoningen

Als in WoningNet ‘jongerenwoning’ staat vermeld dan betekent dit dat jongeren in de leeftijd van 22 t/m 29 jaar voorrang krijgen op deze woning. Iedereen mag op een jongeren woning reageren. Alleen krijgen jongeren in de leeftijd 22 t/m 29 jaar voorrang. Deze voorrang op leeftijd is in combinatie met het passend toewijzen.

Van groot naar beter

Als uw sociale huurwoning een woning is met minimaal drie slaapkamers dan krijgt u voorrang op een sociale huurwoning met maximaal 2 slaapkamers. Woningzoekenden met een sociale huurwoning met minimaal 3 slaapkamers vragen bij hun eigen woningcorporatie deze voorrangsregeling aan. Huurt u een woning van Heuvelrug Wonen? Dan kunt u een verzoek indienen om in aanmerking te komen voor deze regeling. U kunt ons mailen via verhuur@heuvelrugwonen.nl. U komt in aanmerking voor de van Groot naar Beter regeling als u:

  • Een sociale woning huurt met minimaal 3 slaapkamers;
  • U de hoofdhuurder bent van de huurwoning;
  • U laat de woning leeg achter als u gaat verhuizen, er blijven geen andere huisgenoten wonen;
  • U heeft een huurcontract voor onbepaalde tijd;
  • U huurt uw huidige woning minimaal één jaar;
  • Uw verhuurder verhuurt zijn woning via WoningNet.

Na uw aanvraag controleren wij of de woning daadwerkelijk 3 slaapkamers heeft. Daarna passen wij uw account in WoningNet aan.

Geen voorrang Groot naar Beter bij niet voldoen aan het passend toewijzen

Als uw inkomen te laag is bij de huur van de woning waar u op heeft gereageerd dan kunnen wij u niet toewijzen ondanks dat u voorrang geeft gekregen via Groot naar Beter.

Ondanks deze voorrang heeft u geen garantie dat u hierdoor sneller een andere sociale huurwoning kunt krijgen. Naast deze voorrang is ook ‘passend toewijzen’ van toepassing. Woningcorporaties zijn wettelijk verplicht om hun woningen passend toe te wijzen. Deze regeling blijft ook bij voorrang van kracht. Het inkomen en de huishoudsamenstelling moet passend zijn bij de huurprijs volgens de inkomensgrenzen die horen bij het betreffende jaar. Het beleid van Heuvelrug Wonen bij deze voorrangsregeling is dat u een huursprong van maximaal €50 krijgt op uw huidige netto huur. Als de huursprong er voor zorgt dan u niet passend bent voor de woning dan kunnen we de woning niet verhuren. We trekken de aanbieding dan in en gaan verder met de volgende kandidaat.

Een voorbeeld: U huurt een sociale huurwoning met 3 slaapkamers van een woningcorporatie voor € 626 per maand. U gezamenlijk jaarinkomen lager dan €25.475. Dat betekent dat u kunt reageren op woningen tot €647,19. U besluit te gaan reageren op een kleinere woning met maximaal 2 slaapkamers met een huurprijs van €680. Vanwege de regeling van Groot naar Beter bent u op de eerste positie gekomen. Maar bent u dan passend? Nee helaas niet. Wij tellen bij de kandidaten die via Groot naar Beter op de eerste positie staat €50 op de huidige huurprijs van de kandidaat. €626 + €50 = €675. Dit is een hoger bedrag dan €647,19, het maximale bedrag waarop we u toe kunnen wijzen.

Ook voorrang voor grote huishoudens

Ook de grootte van een huishouden speelt een belangrijke rol: Bij woningen op de Utrechtse Heuvelrug met 4 of meer slaapkamers wordt voorrang gegeven aan aan huishoudens met 5 of meer personen. Dit staat in de advertentie dan weergegeven.

Doorschuifregeling

Soms is het mogelijk om met voorrang te verhuizen naar een woning binnen het appartementencomplex waar u al woont. In de woningadvertentie staat dan: Doorschuifregeling van toepassing. U heeft recht op voorrang als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U bent de huurder van een zelfstandige woning binnen het complex (er geldt dus geen voorrang voor inwonende kinderen)
  • Uw huidige woning komt vrij (er blijft niemand achter)

U hoeft hiervoor niets te doen. Het systeem bepaalt uw recht op voorrang op basis van uw inschrijfgegevens. De corporatie toetst of u aan de voorwaarden voldoet wanneer u een voorlopige woningaanbieding accepteert. Als u niet voldoet, trekt zij de aanbieding in. Als u wilt weten of uw woning in een doorschuifcomplex valt, dan kunt u terecht bij uw verhuurder. Wanneer u om medische redenen naar een benedenwoning in uw complex wilt verhuizen kunt u hiervoor een verzoek indienen bij het sociaal dorpsteam van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Het sociaal dorpsteam bekijkt met u de situatie en kan een indicatie “slecht ter been” afgeven. Met deze indicatie kunt u voorrang krijgen op een benedenwoning.

Lokale voorrangsregeling

Gemeenten mogen gebieden aanwijzen waar lokale voorrang van toepassing is. Maximaal 25% van het aanbod in die gebieden mag met voorrang worden toegewezen aan lokale woningzoekenden. De woningcorporaties die huizen verhuren in de gemeente moeten deze 25% met elkaar verdelen. Heuvelrug Wonen past lokale voorrang deels toe voor de woningen in Cothen en voor een aantal senioren en jongeren complexen. Wanneer er nieuwbouwwoningen worden aangeboden via WoningNet door Heuvelrug Wonen zal dit ook vaak met lokale voorrang zijn.

Mantelzorg

Moet u verhuizen omdat u mantelzorg gaat verlenen of ontvangen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor urgentie. U kunt dit navragen bij uw gemeente.

Direct naar

Meer over voorrang op een sociale huurwoning

Click to access the login or register cheese