Let op: Je maakt gebruik van een sterk verouderde webbrowser waardoor deze website mogelijk niet goed functioneert, stap nu over op een moderne webbrowser.
Ons kantoor kunt u alleen op afspraak bezoeken
Home ‹ Corporaties roepen gemeente op te bouwen op leeg of eigen terrein

Corporaties roepen gemeente op te bouwen op leeg of eigen terrein

Een geschikte en betaalbare woning is een belangrijke basis om prettig te kunnen leven. Juist daar willen we als corporaties in voorzien. Dat betekent dat er gebouwd moet worden.

Dat is de enige oplossing voor het ernstige tekort aan beschikbare woningen op de Utrechtse Heuvelrug. Om woningen toe te voegen, moet gebouwd worden op plekken waar nog geen woningen staan of op terrein van de Gemeente. Dat is wat de woningcorporaties  Heuvelrug Wonen, Rhenam Wonen en Wbv. Maarn (samen de Federatie) als belangrijkste oplossing zien.

De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft haar inwoners gevraagd mee te denken over locaties waar woningbouw mogelijk is.

De Federatie is heel blij met dit initiatief. Inwoners, vastgoedpartijen en corporaties hebben een hele lijst met mogelijke locaties aangedragen. De gemeente heeft de lijst beoordeeld op kansrijke bouwlocaties.

De Federatie is verbaasd over de gehanteerde criteria

“Kansrijk staat in onze beleving voor een snel en betaalbaar resultaat.”, zegt directeur Jos Sleyfer van Heuvelrug Wonen. “Dat doe je door te bouwen op lege terreinen, bestaande lege gebouwen om te bouwen tot woningbouw of lege gebouwen te slopen en hier nieuw te bouwen.” Hij voegt toe: “De gemeente heeft vooral invloed op terreinen waarvan ze zelf eigenaar zijn. Die terreinen zijn in mijn ogen ook meer kansrijk.” Sleyfer hoopt dan ook dat de Gemeente met haar eigen gronden, zoals de gemeentewerven, tempo maakt.

De maatschappelijke opgaven zijn groot, maar de middelen van corporaties zijn niet oneindig

Directeur Pieter Thoben van Rhenam Wonen refereert aan het onlangs verschenen rapport Opgaven & Middelen. Uit dit onderzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken, Financiën en Economische Zaken en Klimaat en Aedes blijkt dat woningcorporaties niet over voldoende middelen beschikken om alle maatschappelijke opgaven tot en met 2035 op te pakken. Vanaf 2024 ontstaan op regionaal niveau financiële knelpunten, vanaf 2028 is er een sectorbreed tekort.

 “De maatschappelijke opgaven, zoals nieuwbouw en verduurzaming zijn groot, maar de middelen van corporaties zijn niet oneindig. Dit betekent dat corporaties zorgvuldig naar betaalbare locaties voor nieuwbouw moeten kijken.”, aldus Thoben.  

De drie corporatiedirecteuren van de Federatie noemen de locaties waar nu mensen wonen “niet kansrijk”

Ze doelen onder andere op de locaties Valentijn in Driebergen en de Kwartellaan in Leersum die op de huidige lijst van kansrijke locaties staan. “Dat gaat niet zomaar”, zegt Sleyfer, “daar is veel overleg en tijd voor nodig om met de huidige bewoners over in gesprek te zijn. Een heel zorgvuldig proces.”

Dat in de nota inbreidingslocaties juist voor twee bestaande locaties van Heuvelrug Wonen een uitwerking met sfeerbeelden was opgenomen hoe het er in de toekomst kan uitzien, heeft voor veel onrust gezorgd. “Heel begrijpelijk”, vindt Sleyfer. “De bewoners zagen flatgebouwen op de plaats van hun huidige woningen opdoemen.” Hij benadrukt: “Dat alles zonder overleg met de bewoners of met ons.”

“Het mag duidelijk zijn, dat is niet onze intentie. Wij gaan in samenspraak met onze huurders kijken of en zo ja hoe, we in de toekomst naar deze locaties moeten kijken”, zegt Sleyfer.

Thoben voegt toe: “Ondanks alle uitdagingen die wij bij de transformatie van locaties zien, kijken wij uit naar een goede samenwerking met de gemeente, waarbij het proces zorgvuldig wordt doorlopen, om zo de opgaven voor de (toekomstige) huurders te realiseren.” 

Direct naar