Opgelet! Onze medewerkers kunnen zich altijd legitimeren! Medewerkers die, namens Heuvelrug Wonen bij u op bezoek komen, kunnen zich altijd legitimeren. Twijfelt u? Neem dan eerst contact met ons op voordat u iemand in uw woning toelaat.
Home ‹ Gemeente, de Federatie en huurders-organisaties ondertekenen Prestatieafspraken 2021

Gemeente, de Federatie en huurders-organisaties ondertekenen Prestatieafspraken 2021

Gemeente Utrechtse Heuvelrug maakt op grond van de Woningwet 2015 jaarlijks prestatieafspraken met de woningcorporaties. Met de woningcorporaties Heuvelrug Wonen, Rhenam Wonen en Woningbouwvereniging Maarn, samen de Federatie, en hun huurdersorganisaties zijn voor de periode 2019–2024 meerjarige prestatieafspraken gemaakt. Voor 2021 hebben partijen samen een addendum opgesteld, als aanvulling en actualisering van de thema’s van de prestatieafspraken 2019-2024.

Uitgangspunt voor de prestatieafspraken is het belang van samenwerking tussen partijen om met elkaar tot plannen te komen voor het jaarlijks uit te voeren woningbeleid. In de prestatieafspraken wordt vastgelegd hoe partijen elkaar kunnen helpen om goed wonen voor de doelgroepen van de woningcorporaties en daarmee een groot deel van de inwoners van de gemeente Utrechtse Heuvelrug te realiseren. De kern van de prestatieafspraken gaat daarbij dan ook verder dan alleen de beschikbaarheid van betaalbare grond. De prestatieafspraken gaan ook over de bestaande woningvoorraad. Hierbij zijn afspraken gemaakt over de onderwerpen duurzaamheid, betaalbaarheid, leefbaarheid en het thema wonen en zorg.

De huurdersorganisaties stellen: “Wij zetten ons in om binnen de gemeente Utrechtse Heuvelrug kwalitatief goede en betaalbare woningen te realiseren en te behouden voor mensen met een bescheiden inkomen. Bijzondere aandacht hebben wij voor lokaal maatwerk”.
Huurdersbelangenvereniging Heuvelrug Wonen vult aan: “Prestatieafspraken maken doen we voor onze huurders. We hebben met elkaar een addendum gerealiseerd en daarmee de prestatieafspraken voor 2021. Wij hopen in de toekomst dat onze inwoners waaronder huurders daar iets van gaan merken. Het proces voor het realiseren van woningen is een langdurig proces en hopelijk realiseert iedere inwoner zich dat. Niet denken in bezwaren, maar in oplossingen en dat een ieder die daar recht op heeft ook een kans moet hebben om te kunnen wonen. We doen dit voor mensen die geen huurwoning hebben en langdurig wachten. Woningen realiseren voor alle groepen samen met de gemeente en de woningbouwcorporaties is onze inzet de komende tijd. In een gezonde leefomgeving, energiezuinig en waarin betaalbaarheid een belangrijk onderdeel is”.

Door een combinatie van factoren heeft het dit jaar langer geduurd dan afgelopen jaren voor het college gevraagd werd in te stemmen met het addendum op de prestatieafspraken voor 2021. Vooral over het onderwerp betaalbare grondposities is lang gesproken tussen partijen. Mogelijkheden tot uitbreiden van het aantal sociale huurwoningen en het betaalbaar houden van deze woningen bij marktconforme grondprijzen staan op gespannen voet met elkaar. Dit onderwerp werd zelfs bijna het struikelblok om tot prestatieafspraken te komen. Afgesproken is om vooral in gesprek te blijven en standpunten uit te wisselen met elkaar voor beter wederzijds begrip over dit onderwerp.

Wethouder Rob Jorg: “Wij zijn blij dat we, ondanks de constatering dat we het niet altijd meteen eens zijn met elkaar op alle onderwerpen, voor 2021 samen met de Federatie en de huurdersorganisaties weer een addendum hebben opgesteld waar alle partijen hun handtekening onder zetten. Voor nu is het belangrijk dat we actief aan de slag kunnen met het invullen van de prestatieafspraken voor zover we hier niet al lang mee bezig zijn.”

Meer informatie

Meer lezen? Klik dan op:
– Het addendum voor 2021 en prestatieafspraken 2019-2024.

Direct naar