Opgelet! Medewerkers die namens Heuvelrug Wonen bij u op bezoek komen, kunnen zich altijd legitimeren. Twijfelt u? Neem dan eerst contact met ons op voordat u iemand in uw woning toelaat.
Home ‹ Heuvelrug Wonen: duurzaam, betaalbaar en zet zich in voor specifieke doelgroepen

Heuvelrug Wonen: duurzaam, betaalbaar en zet zich in voor specifieke doelgroepen

‘De visitatiecommissie oordeelt dat Heuvelrug Wonen ten aanzien van het thema duurzaamheid goed heeft gepresteerd.

Heuvelrug Wonen heeft in de visitatieperiode bijna 1/3 van de woningvoorraad weten te verduurzamen en heeft de gemiddelde energetische status van de voorraad significant laten dalen. Daarnaast zijn PV-panelen op ruim 1.300 woningen aangelegd en wordt vanaf 2021 gewerkt aan een werkplan voor de volgende periode van de duurzaamheidsvisie van Heuvelrug Wonen.’ Dit is een citaat uit het rapport van de visitatiecommissie die Heuvelrug Wonen visiteerde. De visitatiecommissie Ecorys nam de prestaties van Heuvelrug Wonen in de periode 2018 tot en met 2021 onder de loep.

Prachtige cijfers voor Heuvelrug Wonen

Heuvelrug Wonen heeft haar vierjaarlijkse visitatie afgesloten met prachtige cijfers. Het visitatierapport geeft een beeld van wat de visitatiecommissie heeft opgehaald bij onder andere de huurdersorganisatie van Heuvelrug Wonen, de gemeente en zorg- en welzijnsorganisaties op de Utrechtse Heuvelrug. Ook heeft de commissie tientallen stakeholders geïnterviewd en uitgebreid met de organisatie gesproken. Daarnaast heeft de visitatiecommissie diverse projecten op de Utrechtse Heuvelrug bezocht. Zo hebben ze zich een beeld gevormd van de prestaties van Heuvelrug Wonen. Dit leverde cijfers op tussen een 7 en 8 over de inzet en prestaties van Heuvelrug Wonen in de afgelopen vier jaar. Met name op gebied van de specifieke doelgroepen, betaalbaarheid en duurzaamheid vindt de commissie dat Heuvelrug Wonen zich goed inspant en dat er flinke stappen zijn gezet. De manier waarop Heuvelrug Wonen haar vermogen inzet werd zelfs met een 8 gewaardeerd.

Het rapport is hier te vinden.

Direct naar

Click to access the login or register cheese