Huurbevriezing/huurverlaging

De Woonbond geeft aan dat huurders die recht hebben op huurtoeslag en een huur boven de aftoppingsgrens of liberalisatiegrens hebben, huurbevriezing of huurverlaging kunnen aanvragen. Hiermee loopt de Woonbond vooruit op de uitvoering van het Sociaal Huurakkoord. Het Sociaal Huurakkoord is een akkoord tussen Aedes, de vertegenwoordiging van alle woningcorporaties, en de Woonbond, de vertegenwoordiging van alle huurders. In dit akkoord doen de organisaties voorstellen aan de minister voor het huurbeleid van de komende jaren. De minister heeft echter nog niet aangegeven welke voorstellen zij over neemt. Daar komt bij dat deze voorstellen moeten worden opgenomen in wetgeving, voordat de corporaties de voorstellen kunnen uitvoeren. 

Mocht u problemen hebben met het betalen van uw huur? Dan adviseren wij u om altijd contact met ons op te nemen! Het is ook nu al mogelijk om huurverlaging bij ons aan te vragen als u problemen heeft met het betalen van de huur. Een van de voorwaarden is dat u in aanmerking komt voor huurtoeslag, maar deze nu niet ontvangt, en uw huur meer is dan € 720,42. U dient dit verzoek schriftelijk bij ons in. Om uw verzoek goed te kunnen beoordelen hebben we bijlagen nodig:

  • Een adresuittreksel waarop staat wie er in de woning ingeschreven staan. Dit vraag u aan bij de afdeling burgerzaken van de gemeente. 
  • De huishoudinkomens (Inkomensverklaring 2018). Deze kunt u downloaden bij de belastingdienst. 

Wij toetsen dan of we uw huur kunnen verlagen. Voordat wij dit doen, vindt er altijd een gesprek met u plaats. Als u hierover vragen heeft, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Reacties

comments powered by Disqus