Huurders tevreden over woning en wijk

Bijna 500 huurders van Heuvelrug Wonen gaven met een enquête aan of ze tevreden zijn over de woning en buurt waar ze wonen. Gemiddeld scoort de woning een 6,8 en de buurt een 7,1.

Veiligheid en weinig overlast wordt in de buurt als meest belangrijk ervaren. De leefomgeving wordt (zeer) goed beoordeeld, als mensen er naar eigen zeggen prettig wonen en zich er thuis voelen. Huurders vinden een rustige en groene buurt ook belangrijk.  Bewoners beoordelen de buurt slecht, als ze overlast van buren, criminaliteit of verkeer ervaren.

De informatie die de enquête oplevert, bespreken we met de huurdersvertegenwoordigers en de gemeente. Samen kunnen we de wijken beter maken.

De keuken en badkamer én goede isolatie worden in de woning belangrijk gevonden. Woningen waarbij sprake is van vocht, schimmel of kou worden door de geënquêteerden beoordeeld met een onvoldoende. Bewoners die met veel plezier in hun woning wonen, laten dat terugzien in een goede voldoende. 

Met de enquête heeft Heuvelrug Wonen veel informatie opgehaald over wat haar huurders belangrijk vinden dat zij of de gemeente kan doen om de woning en buurt te verbeteren. “Wij zijn erg blij met de response”, zegt beleidsadviseur Dorthe Boerwinkel. “In de loop van dit jaar zitten we met de huurdersbelangenvereniging en de gemeente om de tafel om de resultaten met elkaar te bespreken. Samen gaan we hiermee aan de slag en geven we hier verdere invulling aan.”

Klik op deze link om alle resultaten voor uw dorp te bekijken. Op deze website klikken op 'selecteer uw gewenste dorp'.Reacties

comments powered by Disqus