Huurverhoging 2019

Bent u huurder van Heuvelrug Wonen? Dan heeft u van ons een voorstel tot verhoging van de huur ontvangen per 1 juli 2019.

Hierin ziet u welk percentage huurverhoging voor u van toepassing is. Heeft u een inkomensafhankelijke huurverhoging gehad en is uw situatie inmiddels veranderd? Misschien komt u dan in aanmerking voor een lagere huurverhoging. In dat geval kunt u bezwaar maken. Lees hier meer of ga meteen naar de veelgestelde vragen.

De meeste huurders krijgen een huurverhoging van 1,6%
Dit is gelijk aan het inflatiepercentage van 2018. Huurders met een inkomen boven de € 42.436 en een relatief goedkope woning krijgen een huurverhoging van 4,1% en 5,6%.  

Kijk in onderstaande tabel als uw inkomen boven de € 42.436 is
Is uw huurverhoging 4,1% of hoger? Dan heeft u een kopie inkomensverklaring ontvangen. Het gaat over het huishoudinkomen van 2017. We hebben deze gegevens opgevraagd bij de Belastingdienst.

Inkomen 2017 vanaf € 42.436

Huidige   huurprijs

% maximale redelijke   huurprijs

huurverhoging

Tot  € 651,03

Minder dan 70%

5,6%

 

Vanaf 70% tot 76%

4,1%

 

Vanaf 76 %

1,6%

Vanaf € 651,04 tot en met  € 720,42

Minder dan 70%

4,1%

 

Vanaf 70%

1,6%

 

 


 

 

 

 

 

U hoeft uw nieuwe huur niet aan de Belastingdienst door te geven
Dat doen wij voor u. Heeft u huurtoeslag? Dan ontvangt u begin volgend jaar een herberekening van de Belastingdienst waarin de huurverhoging is verwerkt.  Heeft u vragen over de huurtoeslag? Bel dan naar de Belastingtelefoon: (0800) 0543.

Betaalt u elke maand servicekosten? 
U heeft de eindafrekening over 2018 al ontvangen. In het huurverhogingsvoorstel ziet u de nieuwe voorschotbedragen staan voor bijvoorbeeld stroomverbruik of schoonmaak.

Het service abonnement staat niet op het huurverhogingsvoorstel
Heeft u een service abonnement afgesloten voor het uitbesteden van uw reparaties? Tel dan nog € 4,50 bij het huurbedrag op.

Wilt u meer weten over de huurverhoging of bezwaar maken?
Op onze website: www.heuvelrugwonen.nl en de website van de Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning leest u algemene informatie over de huurverhoging. Misschien komt u in aanmerking voor een lagere huurverhoging omdat uw situatie is gewijzigd. Lees hier meer of ga meteen naar de veelgestelde vragen.

Belt u gerust als u vragen heeft of meer uitleg wilt
Dan kunt u contact opnemen met de woonconsulenten. Wij zijn elke werkdag telefonisch bereikbaar tussen 8.15 en 12.00 uur telefoonnummer (0343) 53 60 80.  Wilt u liever een gesprek met ons op kantoor, maak dan een afspraak .