In verband met Pinksteren zijn wij gesloten op maandag 29 mei. Op dinsdag 30 mei staan wij graag weer voor u klaar.
Home ‹ Huurverhoging 2023

Huurverhoging 2023

U heeft in april 2023 een voorstel huurverhoging ontvangen. Is uw e-mailadres bij ons bekend, dan heeft u het voorstel per mail ontvangen. Is het niet bekend, dan heeft u het per post ontvangen. De huurverhoging gaat in op 1 juli 2023. In het voorstel ziet u met welk bedrag uw huur is verhoogd.

Ik heb geen voorstel huurverhoging ontvangen

Is uw e-mailadres bij ons bekend, dan heeft u de brief per mail ontvangen. Misschien is deze in uw spamfilter terecht gekomen. Alle huurders hebben van ons een brief gehad. Neem contact op met ons als u de brief niet kunt vinden. Wij sturen u dan een kopie van de brief toe.

Heeft bezwaar maken zin?

U kunt bezwaar maken als u een inkomensafhankelijke huurverhoging heeft gehad en:

  • u in 2022 een inkomensdaling heeft gehad, waardoor uw inkomen in een lagere categorie terechtkomt of;
  • u een zorgindicatie heeft.

Op de website van de huurcommissie leest u of u bezwaar kan maken. Het bezwaarschrift moet vóór 1 juli bij ons binnen zijn.

Hoe dien ik bezwaar in?

U stuurt vóór 1 juli 2023 een e-mail naar info@heuvelrugwonen.nl of u vult het contactformulier in op Mijn klantportaal. U kunt ook gebruik maken van het bezwaarschrift van de Huurcommissie. Hierbij:

  • geeft u de reden van het bezwaar aan; 
  • stuurt u van alle personen van 16 jaar en ouder een inkomensverklaring op van de Belastingdienst, ook als diegene geen inkomen heeft. Voor jongeren die op 1 januari 2023 nog geen 23 waren, telt alleen het inkomen boven € 21.422 mee. Hier houden we met het vaststellen van het nieuwe huishoudinkomen rekening mee;
  • geeft u toestemming dat wij het aantal personen bij de Burgerzaken van de gemeente controleren. Wilt u dit niet, dan zorgt u zelf voor een adresuittreksel waar alle personen opstaan. Hier zijn kosten aan verbonden.  

U kunt ook bezwaar maken door de huurverhoging niet te betalen. U moet dan vóór 1 november een verzoek om uitspraak sturen naar de Huurcommissie. Doet u dit niet, dan geldt de nieuwe huurprijs.

Is de huur voor uw zonnepanelen verhoogd?

U ziet de nieuwe en de oude huur. In de tussenkolom waar het verschil staat, is helaas de BTW niet bij het bedrag opgeteld. Het bedrag wat vermeld staat bij de nieuwe huur is het juiste bedrag inclusief BTW. Ook het totale bedrag wat u moet betalen, is juist vermeld.

Waar vind ik meer informatie?

Meer informatie vindt u op de websites van de Rijksoverheid, www.rijksoverheid.nl en www.huurcommissie.nl.

Direct naar

Click to access the login or register cheese