Opgelet! Onze medewerkers kunnen zich altijd legitimeren! Medewerkers die, namens Heuvelrug Wonen bij u op bezoek komen, kunnen zich altijd legitimeren. Twijfelt u? Neem dan eerst contact met ons op voordat u iemand in uw woning toelaat.
Home ‹ Huurverhoging 2022

Huurverhoging 2022

U heeft in april 2022 een voorstel huurverhoging ontvangen. Is uw e-mailadres bij ons bekend, dan heeft u het voorstel per mail ontvangen. Is het niet bekend, dan heeft u het per post ontvangen. De huurverhoging gaat in op 1 juli 2022. In het voorstel ziet u met welk bedrag uw huur is verhoogd.

Ik heb geen voorstel huurverhoging ontvangen

Is uw e-mailadres bij ons bekend, dan heeft u de brief per mail ontvangen. Misschien is deze in uw spamfilter terecht gekomen. Alle huurders hebben van ons een brief gehad. Neem contact op met ons als u de brief niet kunt vinden. Wij sturen u dan een kopie van de brief toe.

Kan ik bezwaar maken?

Alleen huurders die een inkomensafhankelijke huurverhoging hebben ontvangen, kunnen eventueel bezwaar maken. In het voorstel huurverhoging staat of uw huurverhoging inkomensafhankelijk is. De huurverhoging is berekend over het jaar 2020. U kunt bezwaar maken als uw huishoudinkomen in 2021 zoveel lager was dat u in een lagere categorie komt (zie hieronder). Bezwaar is ook mogelijk als u minder inkomen krijgt doordat er voor 1 juli iemand is verhuisd; of als u een zorgindicatie heeft.

Wanneer heeft bezwaar zin bij een inkomensdaling?

Bezwaar heeft zin als u met uw inkomen in 2021 van een hogere categorie in een lagere komt. Dus van hoog of midden naar laag; of van hoog naar midden.

Als het bezwaar toegekend wordt, berekenen we de huurverhoging passend bij het nieuwe jaarinkomen.

Laag

  • Alleenwonenden met een jaarinkomen tot € 47.948
  • Meerpersoonshuishoudens met een (gezamenlijk) jaarinkomen tot 55.486

Midden

  • Alleenwonenden met een jaarinkomen tussen € 47.948 en € 56.527
  • Meerpersoonshuishoudens met een (gezamenlijk) jaarinkomen tussen € 55.486 en € 75.369

Hoog

  • Alleenwonenden met een jaarinkomen hoger dan €56.527
  • Meerpersoonshuishoudens met een (gezamenlijk) jaarinkomen hoger dan €75.369

Hoe dien ik bezwaar in?

U stuurt voor 1 juli 2022 een e-mail naar info@heuvelrugwonen.nl of u vult het contactformulier in op Mijn klantportaal. U kunt ook gebruik maken van het bezwaarschrift van de Huurcommissie. Hierbij:

  • geeft u de reden van het bezwaar aan; 
  • stuurt u van alle personen van 16 jaar en ouder een inkomensverklaring op van de Belastingdienst, ook als diegene geen inkomen heeft. Voor jongeren die op 1 januari 2022 nog geen 23 waren, telt alleen het inkomen boven € 21.422 mee. Hier houden we met het vaststellen van het nieuwe huishoudinkomen rekening mee;
  • geeft u toestemming dat wij het aantal personen bij de Burgerzaken van de gemeente controleren. Wilt u dit niet, dan zorgt u zelf voor een adresuittreksel waar alle personen opstaan. Hier zijn kosten aan verbonden.  

U kunt ook bezwaar maken door de huurverhoging niet te betalen. U moet dan voor 1 november een verzoek om uitspraak sturen naar de Huurcommissie. Doet u dit niet, dan geldt de nieuwe huurprijs.

Waar vind ik meer informatie?

Meer informatie vindt u op de websites van de Rijksoverheid, www.rijksoverheid.nl en www.huurcommissie.nl.

Direct naar

Click to access the login or register cheese