Nieuwe spelregels voor verdeling sociale huurwoningen

Spelregels veranderd per 1 juli 2019
In de huisvestingsverordening staan de spelregels voor de verdeling van sociale huurwoningen. Wat betekent het voor uw inschrijving als deze spelregels wijzigen? Wij zetten de belangrijkste veranderingen voor u op een rij.

Behoud inschrijfduur
De wachttijd voor een woning op de Utrechtse Heuvelrug is lang. Om in aanmerking
te komen voor een sociale huurwoning moet u doorgaans lang staan ingeschreven
bij Woningnet. Als u een woning accepteert en ingeschreven wil blijven, begint
uw inschrijfduur weer op nul. Voor veel woningzoekenden een reden om pas een
woning te accepteren, als deze aan alle wensen voldoet. Hierdoor gaan mensen
minder snel verhuizen. De gemeente en woningcorporatie willen graag dat mensen
wonen in een huis dat past bij hun levensfase; een wat grotere woning voor een
gezin en een seniorenwoning voor ouderen. Als mensen vaker verhuizen, komen er
ook meer woningen vrij voor starters. Daarom is de regeling voor de
inschrijfduur aangepast. Vanaf 1 juli krijgt u 75% van uw inschrijfduur terug
als u een woning heeft gevonden. Om van deze regeling gebruik te maken schrijft u zich
binnen een jaar opnieuw in en betaalt u de inschrijfkosten van €25. 

De gemeenten en woningcorporaties hopen dat mensen door deze regeling eerder en vaker verhuizen. Zo komen er ook meer woningen vrij voor starters.

Overgangsregeling
Behoud inschrijfduur gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2019. Hebt u tussen 1 januari en 1 juli een woning geaccepteerd en u daarna opnieuw ingeschreven, dan hoeft u niets te doen. U krijgt automatisch 75% van uw oude inschrijfduur terug. Woningzoekenden die zich nog niet opnieuw hebben ingeschreven krijgen persoonlijk bericht. Bent u vóór 1 januari 2019 uitgeschreven, dan kunt u helaas geen aanspraak maken op het behoud van uw inschrijfduur.

Voorrang bij achterlaten grote woning
Als u nu een sociale huurwoning huurt van een corporatie met minimaal vier kamers, dan krijgt u voorrang met maximaal drie kamers in de regio Utrecht. Om voor deze voorrang in aanmerking te komen is het belangrijk dat u in uw profiel uw huidige woonsituatie goed hebt ingevuld. Klik hier voor meer informatie.Reacties

comments powered by Disqus