Samen werken we aan Woonafspraken (genaamd prestatieafspraken)

Meer locaties voor het realiseren van sociale woningbouw op de Utrechtse Heuvelrug. Dit is een belangrijke oproep van de huurdersorganisaties en woningcorporaties aan de gemeente Utrechtse Heuvelrug (GUH). Om de wachtlijsten terug te dringen, een antwoord te geven op de ontwikkelingen in de zorg en het permanent huisvesten van vluchtelingen moeten er meer sociale huurwoningen komen op de Utrechtse Heuvelrug. De corporaties willen hier graag hun bijdrage aan leveren.

Daarnaast voeren de corporaties ambitieuze duurzaamheidsplannen uit en dragen hiermee bij aan de duurzaamheidsopgave van de gemeente. De huurders benadrukken de samenhang tussen verduurzaming en betaalbaarheid. 

Elk jaar brengen de huurdersbelangenverenigingen van Wbv Maarn, Rhenam Wonen (voor het Amerongse deel) en Heuvelrug Wonen en de drie corporaties een bod uit op de woonvisie van de gemeente. Hierin geven zij aan wat zij willen en kunnen bijdragen aan voldoende goede en betaalbare woningen, met aandacht voor de bewoners en de leefomgeving. Deze bijdrage is opgesplitst in vijf thema’s: Betaalbaarheid, Beschikbaarheid, Duurzaamheid, Wonen & Zorg en Leefbaarheid.

Het Bod 2020 is een addendum op de Prestatieafspraken 2019-2024. De gemeente Utrechtse Heuvelrug reageert hierop met een ‘zienswijze’. 

Op basis van het Bod 2020 en de zienswijze van de gemeente werken de GUH, de corporaties Wbv Maarn, Rhenam Wonen en Heuvelrug Wonen en hun huurdersbelangenverenigingen aan een addendum 2020 op de Prestatieafspraken 2019-2024. Deze Prestatieafspraken zijn vanaf 15 december beschikbaar op onze website.Reacties

comments powered by Disqus