Goede cijfers voor Heuvelrug Wonen op visitatierapport

Heuvelrug Wonen heeft zich in de afgelopen maanden laten visiteren (dit is een officiële inspectie). Een onafhankelijke visitatiecommissie heeft Heuvelrug Wonen beoordeeld. Inmiddels is het visitatierapport gereed.  

Woningcorporaties zijn verplicht zich elke vier jaar te laten visiteren
De onafhankelijke visitatiecommissie beoordeelt de maatschappelijke prestaties van Heuvelrug Wonen. Deze commissie heeft hiervoor gesprekken gevoerd met de huurdersbelangenverenigingen, raad van commissarissen, gemeente, collega-corporaties maar ook met de eigen medewerkers. Ook zijn een groot aantal (beleids-)stukken en verantwoordingsstukken opgevraagd en beoordeeld.

Goede scores
De rekenmethodiek die is gebruikt,  lijkt vrij streng. De Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) beoordeelt prestaties met een 6 als ze goed zijn. Wij hebben dus overwegend goed gescoord.

Leerpunten
Uiteraard zijn er tijdens het visiteren ook leerpunten geformuleerd. Zoals het concreter formuleren van doelen, nog meer zoeken naar samenwerking met partijen en nog beter luisteren na de huurder. Deze slag hebben we al ingezet en gaan we verder ontwikkelen. Wilt u meer lezen? Klik dan hier voor ons visitatierapport.Reacties

comments powered by Disqus