In verband met Pinksteren zijn wij gesloten op maandag 29 mei. Op dinsdag 30 mei staan wij graag weer voor u klaar.
Home ‹ De Prestatieafspraken zijn getekend

De Prestatieafspraken zijn getekend

Het betreft afspraken voor de periode 2023-2028. 29 november zetten alle partijen hun handtekening onder de afspraken.

Woningcorporaties Wbv Maarn, Rhenam Wonen en Heuvelrug Wonen (de Federatie) hebben samen met hun huurdersorganisaties en de gemeente Utrechtse Heuvelrug meerjarige prestatieafspraken getekend.

Met deze afspraken is vastgelegd welke koers de organisaties samen willen varen
Er is op volkshuisvestelijke thema’s zoals betaalbaarheid, beschikbaarheid, duurzaamheid en leefbaarheid een gezamenlijke visie en ambitie geformuleerd. Hiermee is de stip op de horizon bepaald en met elkaar gedeeld in hoeverre de organisaties dezelfde kijk en doelen hebben als het gaat over de volkshuisvesting op de Utrechtse Heuvelrug.
Deze gezamenlijke uitgangspunten moeten bijdragen aan een positieve samenwerking en leiden tot realisatie van gestelde ambities.

De Federatie werkt met elkaar samen om de bewoners van de Utrechtse Heuvelrug op de beste manier van dienst te kunnen zijn op het gebied van wonen
De behoefte aan meer sociale huurwoningen op de Utrechtse Heuvelrug is groter dan de mogelijkheden. Toch willen de partijen een zo maximaal mogelijke bijdrage leveren aan de vraag. Samen zorgen ze voor betaalbaar wonen op de Utrechtse Heuvelrug. Betaalbaar gaat over de totale woonlasten van de huurders; de huur, energielasten en overige vaste woonlasten.


Verduurzaming is hierbij een belangrijk aspect. Uiterlijk in 2025 zijn de woningen in de acht startwijken uit de Transitievisie Warmte van de gemeente Utrechtse Heuvelrug geïsoleerd tot op een aardgasvrij-ready niveau. Het streven is om in de periode 2025-2030 daadwerkelijk de stap te zetten naar aardgasvrij. De komende jaren werkt de gemeente verder uit op welke manier dat moet plaatsvinden.
Voor de bestaande voorraad van de corporaties geldt dat allereerst wordt ingezet op isolerende maatregelen.


Op het gebied van wonen en zorg zijn ook afspraken gemaakt. Gezamenlijke uitgangspunt hierbij is dat bewoners/ inwoners van de gemeente met een zorg- en/of ondersteuningsvraag zoveel mogelijk in staat worden gesteld eigen regie te voeren over hun leven. Dat betekent dat ze wonen in een geschikte woning, ondersteuning dicht bij huis krijgen en volwaardig deel kunnen nemen aan de lokale samenleving.


Hiermee dragen de woningcorporaties bij aan het behalen van de afspraken voor uitstroom en de bredere ambulantiseringsopgave in de regio en doen ze wat nodig is om zoveel mogelijk mensen (op eigen wijze) zelfstandig te laten wonen.

Daarnaast zijn er afspraken gemaakt op het gebied van leefbaarheid. Hierbij is samenwerking een belangrijk uitgangspunt. We werken wijk- en buurtgericht om te zorgen dat huurders zich thuis voelen in de buurt en trots zijn op hun buurt. We bouwen verder aan netwerkverbindingen, participanten in het sociaal domein waarmee we door samen denken en samen doen zorgen voor ‘ontmoeting’, integratie en langer zelfstandig kunnen wonen.

Direct naar

Click to access the login or register cheese