Nieuwbouw

WS 20140722 002 Copy

We vernieuwen de woningvoorraad ook op andere manieren. Bijvoorbeeld door terreinen te kopen en daarop nieuwbouw te realiseren. Soms doen we dat in eigen beheer, soms werken we samen met projectontwikkelaars.

Graag houden we u op de hoogte van de ontwikkeling van grote projecten. Ook leest u hoe de woningen worden toegewezen.

Wanneer Heuvelrug Wonen een wijk ingrijpend verbetert of verandert (renovatie, sloop, nieuwbouw), maken we afspraken met de bewoners. De basis van deze afspraken is het Sociaal Plan.