Let op: Je maakt gebruik van een sterk verouderde webbrowser waardoor deze website mogelijk niet goed functioneert, stap nu over op een moderne webbrowser.
Ons kantoor kunt u alleen op afspraak bezoeken
HomeOver ons ‹ Missie, visie en strategie

Missie, visie en strategie

Heuvelrug Wonen zorgt voor goede, betaalbare huisvesting voor mensen die hier zelf niet in kunnen voorzien, primair binnen de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Missie:

De missie van Heuvelrug Wonen is om te zorgen voor goede, betaalbare huisvesting voor mensen die hier zelf niet in kunnen voorzien, primair binnen de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Visie:
Dit doen we door onze betaalbare voorraad op peil te houden, en daar waar nodig en mogelijk uit te breiden. Hierbij willen we de woonlasten zo laag mogelijk houden.

Strategie:
We zetten in op nieuwbouw en herbestemming. Hierin zien we de belangrijkste oplossing voor doorstroming, terugdringen wachtlijsten en voldoende passende huisvesting. We houden de woonlasten zo laag mogelijk. Hiervoor zetten we in op een gematigd huurbeleid en investeren in duurzame maatregelen. We bedienen onze bewoners en toekomstige huurders zo optimaal mogelijk. Dit doen we met aandacht en respect, door goed te luisteren naar de klant en ze serieus te nemen.

Lees meer in ons ondernemingsplan ‘Nieuwe balans’ 2018-2021.

Direct naar

Meer over missie, visie en strategie