Per 1 januari 2024 zijn Heuvelrug Wonen en RK Zeist gefuseerd. Zij gaan samen verder als NabijWonen. NabijWonen is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 30086686. De overgang naar NabijWonen gaat met de menselijke maat. Aan de telefoon begroeten wij u namens NabijWonen. Alle huurderszaken regelt u nog steeds op de website van Heuvelrug Wonen of op de website van RK Zeist. U kunt ons telefonisch bereiken op nummer 0343 – 53 60 80.
HomeIk huurHuurdersbelangenvereniging ‹ HBV Heuvelrug Wonen

HBV Heuvelrug Wonen

Vanaf begin 2020 is de nieuwe huurdersbelangenvereniging Heuvelrug Wonen uw aanspreekpunt voor alle zaken die te maken hebben met het woonbeleid.

Wie zijn wij?

De nieuwe HBV-HW heeft een algemeen bestuur met vier leden uit drie kernen van de gemeente Utrechtse Heuvelrug: Driebergen, Leersum en Doorn. De voorzitter en secretaris vormen het dagelijks bestuur.

  • Jaap Groeneveld, voorzitter
  • Hans Hillebrand, secretaris
  • Hans van den Hoek, bestuurslid

Wat doen we?

We zijn gesprekspartner van Heuvelrug Wonen en behartigen de belangen van huurders en woningzoekenden. Daarbij maken we gebruik van ons wettelijk adviesrecht. Onderwerpen van gesprek zijn bijvoorbeeld huurbeleid, kwaliteit van de dienstverlening, renovatie en onderhoud. Voor sommige onderwerpen formeren we speciale werkgroepen.

Samen met de huurdersorganisaties in Maarn en Amerongen nemen we deel aan de prestatieafspraken: het overleg met de gemeente en woningcorporaties over lokale (sociale) huisvesting. Belangrijke thema’s daarbij zijn betaalbaarheid en beschikbaarheid, duurzaamheid, huisvesting van specifieke groepen, leefbaarheid en wonen en zorg.

Direct naar

Click to access the login or register cheese