Per 1 januari 2024 zijn Heuvelrug Wonen en RK Zeist gefuseerd. Zij gaan samen verder als NabijWonen. NabijWonen is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 30086686. De overgang naar NabijWonen gaat met de menselijke maat. Aan de telefoon begroeten wij u namens NabijWonen. Alle huurderszaken regelt u nog steeds op de website van Heuvelrug Wonen of op de website van RK Zeist. U kunt ons telefonisch bereiken op nummer 0343 – 53 60 80.
HomeIk zoek een woningInleveren documenten ‹ Gaat u scheiden?

Gaat u scheiden?

Als u gaat scheiden is dit vaak geen prettige situatie en bent u dringend op zoek naar een andere woning. Toch moet dan nog enkele extra bewijsstukken inleveren.

Bewijs van scheiding

 • Het vonnis van de rechter over de echtscheiding;
 • Het echtscheidingsconvenant;
 • Let op: als u gescheiden bent, en in uw echtscheidingsconvenant staat niet wie de woonduur krijgt, dan moet dit apart in een begeleidend schrijven van de advocaat worden aangeleverd;
 • Kinderalimentatie telt niet mee als inkomen. Partner alimentatie wel maar dat moet aantoonbaar vastgelegd wat het inkomen is. Op toekomst alimentatie kunnen wij niet toewijzen.

In geval van co-ouderschap

 • Het ouderschapsplan. Hierin moet het volgende vermeld zijn:
  • Aantal nachten in de week dat de minderjarige kinderen bij u verblijven;
  • Het plan moet ondertekend zijn door beide ouders.
 • Het ouderschapsplan kan onderdeel zijn van:
  • Vonnis van de rechter over het co-ouderschap;
  • Het echtscheidingsconvenant;
  • Een notarieel document met afspraken over het co-ouderschap.

Let op: Kunt u geen bewijs van co-ouderschap tonen maar heeft u wel voorrang op de woning vanwege uw meeverhuizende kinderen dan moet u kunnen aantonen dat de kinderen ook wekelijks minimaal drie aaneengesloten nachten bij u verblijven.

Direct naar

Click to access the login or register cheese