Per 1 januari 2024 zijn Heuvelrug Wonen en RK Zeist gefuseerd. Zij gaan samen verder als NabijWonen. NabijWonen is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 30086686. De overgang naar NabijWonen gaat met de menselijke maat. Aan de telefoon begroeten wij u namens NabijWonen. Alle huurderszaken regelt u nog steeds op de website van Heuvelrug Wonen of op de website van RK Zeist. U kunt ons telefonisch bereiken op nummer 0343 – 53 60 80.
Home ‹ Enorme belangstelling wijkavond aardgasvrij verwarmen

Enorme belangstelling wijkavond aardgasvrij verwarmen

De belangstelling voor de wijkbijeenkomst ‘Aardgasvrij verwarmen’ voor de wijk Wildbaan/Dennenburg in Driebergen op 12 december was heel groot. De ruim honderd wijkbewoners werden bijgepraat over de verschillende mogelijkheden om hun woningen en wijk duurzaam te verwarmen en stelden veel vragen.

In deze wijk ligt er een kans om woningen gezamenlijk te verwarmen met restwarmte van een rioolwaterzuivering. Op initiatief van Heuvelrug Wonen, Heuvelrug Energie, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en de Gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft ingenieursbureau DWA onderzocht wat de voor- en nadelen zijn van deze en andere technieken om de wijk te verwarmen. Naast een warmtenet gevoed met warmte uit de rioolwaterzuivering zijn elektrische warmtepompen de meest kansrijke optie. Tijdens deze avond lichtte Joost Gerrits van DWA de verschillende technische opties toe.

Ook inventariseerden Joost Gerrits en procesbegeleider Marianne Zuur wat bewoners belangrijk vinden bij een toekomstige warmtevoorziening. Hierbij scoorden betaalbaarheid en betrouwbaarheid heel hoog. Vervolgens stelden de bewoners veel vragen. Met name over de praktische uitvoering en betaalbaarheid van isolatie en andere maatregelen, maar bijvoorbeeld ook over de besluitvorming. Tot slot lichtte Marianne Zuur toe dat zij namens de initiatiefnemers de komende tijd de wijk in gaat om bewoners te informeren en hun voorkeuren te inventariseren.

Omdat er meer belangstellenden waren dan zitplaatsen kon niet iedereen die dat wilde deze avond bijwonen. Daarom komt er op 23 januari een extra wijkavond met hetzelfde programma. Aanmelden hiervoor kan vanaf 20 december via www.heuvelrugdoetmeer.nl.

Het onderzoek is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de Provincie Utrecht.

Direct naar

Click to access the login or register cheese