Let op: Je maakt gebruik van een sterk verouderde webbrowser waardoor deze website mogelijk niet goed functioneert, stap nu over op een moderne webbrowser.
Ons kantoor kunt u alleen op afspraak bezoeken
HomeOver ons ‹ Governance

Governance

Heuvelrug Wonen is een maatschappelijke organisatie. We hechten veel waarde aan goed, efficiënt en verantwoord bestuur en toezicht. Daarom onderschrijven we de Aedescode en de principes uit de Governancecode voor woningcorporaties.

Deze codes bevatten normen voor goed bestuur en toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing. In ons jaarverslag beschrijven wij hoe wij de principes van goed bestuur in de praktijk brengen.

Lees meer:
Governance code
bestuursreglement
reglement Raad van Commissarissen
reglement Auditcommissie
reglement Remuneratiecommissie
reglement commissie Volkshuisvesting
procuratieregeling
bijlage procuratieregeling

Direct naar