Per 1 januari 2024 zijn Heuvelrug Wonen en RK Zeist gefuseerd. Zij gaan samen verder als NabijWonen. NabijWonen is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 30086686. De overgang naar NabijWonen gaat met de menselijke maat. Aan de telefoon begroeten wij u namens NabijWonen. Alle huurderszaken regelt u nog steeds op de website van Heuvelrug Wonen of op de website van RK Zeist. U kunt ons telefonisch bereiken op nummer 0343 – 53 60 80.
HomeOver ons ‹ Governance

Governance

Heuvelrug Wonen is een maatschappelijke organisatie. We hechten veel waarde aan goed, efficiënt en verantwoord bestuur en toezicht. Daarom onderschrijven we de Aedescode en de principes uit de Governancecode voor woningcorporaties.

Deze codes bevatten normen voor goed bestuur en toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing. In ons jaarverslag beschrijven wij hoe wij de principes van goed bestuur in de praktijk brengen.

Lees meer:
reglement Raad van Commissarissen + profielschets RvC + Bijlage A
reglement Bestuur
reglement Auditcommissie
reglement Remuneratiecommissie
reglement commissie Volkshuisvesting
procuratieregeling 2022 + bijlage

Direct naar

Click to access the login or register cheese