Opgelet! Medewerkers die namens Heuvelrug Wonen bij u op bezoek komen, kunnen zich altijd legitimeren. Twijfelt u? Neem dan eerst contact met ons op voordat u iemand in uw woning toelaat.
HomeOver ons ‹ Governance

Governance

Heuvelrug Wonen is een maatschappelijke organisatie. We hechten veel waarde aan goed, efficiënt en verantwoord bestuur en toezicht. Daarom onderschrijven we de Aedescode en de principes uit de Governancecode voor woningcorporaties.

Deze codes bevatten normen voor goed bestuur en toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing. In ons jaarverslag beschrijven wij hoe wij de principes van goed bestuur in de praktijk brengen.

Lees meer:
reglement Raad van Commissarissen + profielschets RvC + Bijlage A
reglement Bestuur
reglement Auditcommissie
reglement Remuneratiecommissie
reglement commissie Volkshuisvesting
procuratieregeling 2022 + bijlage

Direct naar

Click to access the login or register cheese