In verband met Pinksteren zijn wij gesloten op maandag 29 mei. Op dinsdag 30 mei staan wij graag weer voor u klaar.
HomeIk huurHuur­overeenkomst aanpassen ‹ Mede­huurderschap

Mede­huurderschap

Medehuurderschap verleent Heuvelrug Wonen niet zomaar, hiervoor moet de huurder bewijzen dat hij/zij een duurzame gemeenschappelijke huishouding voert (die op de toekomst is gericht).

Trouwen en geregistreerd partnerschap 

Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap ontstaat er van rechtswege medehuurderschap. U kunt dit aantonen door een kopie van de trouwakte/geregistreerd partnerschap én een uittreksel van het bevolkingsregister met burgerlijke staat aan ons te geven. Dan krijgt uw partner ook een vermelding op de huurovereenkomst.

Klik hier om medehuurderschap aan te vragen. U moet beide het formulier invullen en ondertekenen. Pas na goedkeuring van Heuvelrug Wonen is uw partner medehuurder.

Samenwonen

Als u samenwoont en u wilt uw partner tot medehuurder maken dan gelden de volgende voorwaarden:

  • Er is sprake van een duurzame gemeenschappelijke huishouding. Dat moet u kunnen aantonen (bijvoorbeeld met een en/of rekening, gezamenlijke verzekering etc.);
  • U moet kunnen aantonen dat uw partner minimaal 2 jaar ingeschreven staat op uw adres. Dat doet u met het uittreksel van het bevolkingsregister;
  • De vraag door u beide worden ingediend;
  • Diegene die medehuurder wil worden moet een geldige legitimatie hebben. Heeft de aanvrager alleen een buitenlands paspoort? Dan moet ook de geldige verblijfsvergunning worden getoond;
  • Diegene die medehuurder wilt worden moet minimaal 18 jaar oud zijn;
  • Er moet altijd een historisch uittreksel van het bevolkingsregister worden meegegeven bij de aanvraag;
  • Als diegene die medehuurder wilt worden een eigen woning huurt dan moet een verhuurdersverklaring worden aangeleverd bij de aanvraag.

U hoeft geen toestemming te vragen aan Heuvelrug Wonen als uw partner bij u komt wonen. Maar uw partner is niet automatisch ook huurder. Ook niet als u een samenlevingscontract heeft. Wettelijk gezien is uw partner een (mede)bewoner. Dat geeft uw partner ook geen rechten op de woning. Ook niet als er iets onverhoopt met u zou gebeuren waardoor u niet meer in de woning kunt wonen. 

Het is niet toegestaan om medehuurderschap aan te vragen om (snel) de hoofdhuurder te kunnen worden. Als Heuvelrug dat vermoeden heeft dan gaan we eerst in gesprek met u.

Als Heuvelrug Wonen binnen drie maanden geen schriftelijk akkoord geeft op uw verzoek om medehuurder te worden, dan kunt u de kantonrechter vragen om medehuurderschap toe te kennen.

Direct naar

Click to access the login or register cheese