Per 1 januari 2024 zijn Heuvelrug Wonen en RK Zeist gefuseerd. Zij gaan samen verder als NabijWonen. NabijWonen is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 30086686. De overgang naar NabijWonen gaat met de menselijke maat. Aan de telefoon begroeten wij u namens NabijWonen. Alle huurderszaken regelt u nog steeds op de website van Heuvelrug Wonen of op de website van RK Zeist. U kunt ons telefonisch bereiken op nummer 0343 – 53 60 80.
HomeIk huurHuur­overeenkomst aanpassenMede­huurderschap ‹ Duurzame gemeenschappelijke huishouding

Duurzame gemeenschappelijke huishouding

Bij een aanvraag tot medehuurderschap onderzoeken wij of er sprake is van een duurzame gemeenschappelijke huishouding. Wat dit inhoud en hoe u dit kunt aantonen leest u hier.

Een duurzame gemeenschappelijke huishouding, of een duurzame relatie, betekent dat u samen op de toekomst gericht bent. Alleen personen die een duurzame gemeenschappelijke huishouding hebben kunnen samen een huurovereenkomst aangaan.

Met kinderen voert u geen duurzame gemeenschappelijk huishouding want het is aannemelijk dat kinderen ooit op zichzelf gaan wonen. Ook neven/nichten of broers/zussen voeren geen duurzame gemeenschappelijke huishouding.

Bij een aanvraag tot medehuurderschap vragen wij naar een bewijs dat u samen een echte relatie heeft en dat het aannemelijk is dat u ook samen wilt blijven. Alleen aangeven dat u samenwoont en de helft van de kosten betaald is niet voldoende. Het is aan de aanvrager om aan te tonen dat er sprake is van een duurzame en stabiele relatie. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden wat u kunt doen om aan te tonen dat er daadwerkelijk sprake is van een duurzame gemeenschappelijke huishouding:

  • Aantonen dat u minimaal 2 jaar samenwoont. Dat kan met een uitgebreid uittreksel van het bevolkingsregister met woonhistorie;
  • Een gemeenschappelijk kind;
  • U bent geen familie van elkaar;
  • U kunt aantonen een gezamenlijke rekening of verzekering te hebben van minimaal 2 jaar;
  • Bewijs van regelmatig contact tenminste 2 jaar. Dat kan met briefwisselingen, telefoonafschriften, elektronische berichten;
  • Foto’s of social-media waarin u samen aantoont het leven te delen.

Bij woningtoewijzing moet sprake zijn van een duurzame huishouding of relatie

Als een woning is geadverteerd op WoningNet met voorrang voor twee of meer personen, dan moet er sprake zijn van een duurzame relatie of huishouding. U kunt helaas geen voorrang krijgen omdat u met een broer, zus neef, nicht, grootouder of andere familieleden wilt gaan samen wonen. Het is dan niet aannemelijk dat u samen een toekomst gaat opbouwen.

Direct naar

Click to access the login or register cheese