In verband met Pinksteren zijn wij gesloten op maandag 29 mei. Op dinsdag 30 mei staan wij graag weer voor u klaar.

Bij overlijden

Als een huurder overlijdt, dan moet dit aan Heuvelrug Wonen worden doorgegeven. Wij passen dan het huurcontract aan. Heuvelrug Wonen vraagt altijd om een kopie van de akte van overlijden.

Bij twee huurders, beide huurders staan op het contract

Als een van de huurders overlijdt, bekijkt Heuvelrug Wonen of de andere huurder in de woning kan blijven wonen. Dat kan bijna altijd.

Bij een huurder en een medebewoner

Een medebewoner is iemand die bij u woont maar geen medehuurder is. Als een medebewoner overlijdt, hoeft u dat niet aan Heuvelrug Wonen door te geven.

Als de huurder overlijdt, kan alleen een medebewoner die partner van de huurder was het huurcontract overnemen. De medebewoner moet wel minimaal 18 jaar zijn, minstens 2 jaar in de woning wonen en als partner een huishouding hebben gedeeld met de huurder.

Inwonende kinderen

Voor inwonende kinderen van 18 jaar en ouder die vanaf hun geboorte in de huurwoning hebben gewoond en waarvan de ouders zijn overleden, past Heuvelrug Wonen maatwerk toe. 

Voor de voorwaarden en regels kunt u contact opnemen met de afdeling Verhuur van Heuvelrug Wonen.

Direct naar

Click to access the login or register cheese