In verband met Pinksteren zijn wij gesloten op maandag 29 mei. Op dinsdag 30 mei staan wij graag weer voor u klaar.
Home ‹ Prima resultaten in de jaarlijkse Aedes-benchmark voor Heuvelrug Wonen

Prima resultaten in de jaarlijkse Aedes-benchmark voor Heuvelrug Wonen

Op 18 november is de Aedes benchmark gepubliceerd.

In de Aedes-benchmark worden vijf onderwerpen gemeten: Huurdersoordeel, Bedrijfslasten, Duurzaamheid, Onderhoud & verbetering en Beschikbaarheid & betaalbaarheid. De resultaten van Heuvelrug Wonen ziet u terug in dit overzicht. In dit onderzoek worden de prestaties van corporaties onderling vergeleken.

We willen onze dienstverlening continu verbeteren

Ons nieuwe computersysteem moet ons daarbij helpen. Op 1 november hebben we dit systeem in gebruik genomen. We zitten nu in een overgangsperiode, waarvan de huurder zo min mogelijk last hoort te hebben. Daar komt bij dat we de afgelopen periode in de dienstverlening last hadden van de coronamaatregelen en de beperkingen die dat met zich meebracht bij zoeken naar oplossingen. We zijn blij te zien dat u ons nog steeds goed waardeert. Onze cijfers op het Huurdersoordeel zijn, ondanks een turbulent jaar, constant gebleven.

Duurzaamheid staat hoog op de agenda

We zijn blij met de resultaten op het gebied van duurzaamheid. In 2020 hebben we 147 woningen verduurzaamd vanuit ons duurzaamheidsprogramma, plus 234 woningen in de Groenhoek in Driebergen. Tot en met 2020 hebben we in totaal 970 woningen verduurzaamd.

Bedrijfslasten

Daarnaast blijkt uit de cijfers dat onze maatschappelijke opgaven groot zijn en dat we te maken hebben met de lastendruk van de verhuurdersheffing en andere belastingen. Ook hebben we meer geld uitgegeven omdat we een nieuw computersysteem hebben gekocht. We gaan zorgvuldig om met onze financiële middelen.

Onderhoud & verbetering

In 2019 en 2020 hebben we grote investeringen gedaan in een aantal projecten die aan woningverbetering toe waren. Dit zie je terug in de resultaten van de Aedesbenchmark 2020.

Beschikbaarheid & betaalbaarheid

We scoren minder goed op het onderdeel beschikbaarheid. Door de focus op nieuwbouw en tijdelijke (flex-) woningen proberen we de beschikbaarheid te vergroten. Verder proberen we doorstroming op de woningmarkt te bevorderen middels de 65+ verhuisregeling.

We streven naar betaalbaarheid voor alle doelgroepen. Onze gemiddelde huurprijs van € 581,- is hoger dan het gemiddelde in de sector doordat we kwalitatief en ook vaak grotere woningen hebben dan gemiddeld in Nederland. Veel woningen zijn ook energiezuinig zodat de totale woonlasten voor huurders lager zijn.

Direct naar

Click to access the login or register cheese