Per 1 januari 2024 zijn Heuvelrug Wonen en RK Zeist gefuseerd. Zij gaan samen verder als NabijWonen. NabijWonen is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 30086686. De overgang naar NabijWonen gaat met de menselijke maat. Aan de telefoon begroeten wij u namens NabijWonen. Alle huurderszaken regelt u nog steeds op de website van Heuvelrug Wonen of op de website van RK Zeist. U kunt ons telefonisch bereiken op nummer 0343 – 53 60 80.
HomeIk huurReparaties en onderhoud ‹ Planmatig onderhoud

Planmatig onderhoud

Regelmatig voeren we onderhoud aan de buitenzijde van de woningen. Zoals bijvoorbeeld schilderwerk of isolerende maatregelen. Dit heet planmatig onderhoud. Als uw huis aan de beurt is voor planmatig onderhoud dan ontvangt u ruim van te voren een brief hierover.

Verduurzamen van woningen

Heuvelrug Wonen zet zich in voor duurzaamheid. Daarom worden er momenteel veel woningen ‘verduurzaamd’. Deze woningen worden extra geïsoleerd en voorzien van zonnepanelen. Als uw woning hiervoor aan de beurt is ontvangt u hier een bericht over.

Overig gepland onderhoud

Naast het verduurzamen voeren wij ook ander planmatig onderhoud uit. Onder planmatig onderhoud valt:

  • Schilderwerk van de houten delen in de gevel;
  • Kozijnen;
  • Dakpannen en platte daken met een bitumineuze dakbedekking;
  • Metselwerk van gevels en schoorstenen;
  • Dakgoten.

VvE complex

Woont u in een complex waar zowel koop als huurwoningen in aanwezig zijn dan verloopt het onderhoud via de VvE Beheerder. Samen met de andere eigenaren van de woningen wordt de onderhoud strategie bepaalt. Hier heeft Heuvelrug Wonen beperkter invloed op.

Direct naar

Meer over planmatig onderhoud

Click to access the login or register cheese