Per 1 januari 2024 zijn Heuvelrug Wonen en RK Zeist gefuseerd. Zij gaan samen verder als NabijWonen. NabijWonen is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 30086686. De overgang naar NabijWonen gaat met de menselijke maat. Aan de telefoon begroeten wij u namens NabijWonen. Alle huurderszaken regelt u nog steeds op de website van Heuvelrug Wonen of op de website van RK Zeist. U kunt ons telefonisch bereiken op nummer 0343 – 53 60 80.
HomeIk zoek een woningInschrijven en reageren ‹ Passend toewijzen

Passend toewijzen

Door het passend toewijzen krijgen huurders een woning met een huurprijs die aansluit bij hun inkomen.

Sociale huurwoningen zijn voor huishoudens met een jaarlijks inkomen tot en met € 47.699 (alleenstaanden) tot €52.671 (meergezinshuishouden) (prijspeil 2024). Heuvelrug Wonen is wettelijk verplicht om ten minste 95% van de woningen die jaarlijks worden verhuurd toe te wijzen aan huishoudens met een inkomen onder de inkomensgrens voor passend toewijzen. Deze mensen hebben recht op huurtoeslag. Woningcorporaties worden hier streng op gecontroleerd door de Autoriteit woningcorporaties zeer streng op. Deze regelgeving is bepaald door de Rijksoverheid. De passendheid wordt op de punten gecontroleerd:

  • Uw gezamenlijk fiscaal jaarinkomen;
  • Met hoeveel mensen u in de woning gaat wonen;
  • Uw leeftijd.

Dit zijn de regels van de overheid om te voorkomen dat mensen hun huur niet meer kunnen betalen.

Wat is passend toewijzen

Passend toewijzen is een onderdeel van de Woningwet waarin is beschreven hoe woningcorporaties hun diensten mogen verlenen. Het passend toewijzen zorgt ervoor dat mensen een woning kunnen huren die bij hun inkomen past. Zo worden de kosten van de huurtoeslag beperkt en wordt er voorkomen dat mensen te snel schulden krijgen door een te hoge huur. Bovendien wordt het zogenaamde scheefwonen hiermee tegengegaan. Over scheefwonen wordt gesproken wanneer huurders veel verdienen en in een huurwoning wonen met een lage huurprijs. Hierdoor kunnen mensen met lagere inkomens moeilijker aan betaalbare sociale huurwoningen komen. Om dat tegen te gaan worden sociale huurwoningen toegekend met het instrument passend toewijzen.

In de onderstaande tabel staat per huishouden aangegeven tot welke huur u in aanmerking komt bij welk jaarinkomen. Uw vastgestelde jaarinkomen vindt u op uw inkomensverklaring bij de belastingdienst. U kunt deze inzien en downloaden via mijn belastingdienst of telefonisch aanvragen.

HuishoudenBruto (gezamenlijk) jaarinkomen*Maximale netto huurprijs
1 persoonminder dan €27.725tot €650,43
1 persoontussen €27.726 en €47.699tussen €650,44 en €879,66
1 persoonmeer dan €47.699boven €880 (vrije sector)
2 personenminder dan €37.625tot €650,43
2 personentussen €37.626 en €52.671tussen €650,44 en €879,66
2 personenmeer dan €52.671meer dan €880 (vrije sector)
3 of meer personenminder dan €37.625tot €697,07
3 of meer personentussen €37.626 en €52.671tussen €697,07 en €879,66
3 of meer personenmeer dan €52.671boven €880 (vrije sector)
Voor mensen boven de AOW-leeftijd:
1 persoon boven AOW-leeftijdminder dan €27.225tot €650,43
1 persoon boven AOW-leeftijdtussen € 27.226 en €47.699tussen €650,44 en €879,66
1 persoon boven AOW-leeftijdmeer dan €47.699boven €880 (vrije sector)
2 personen boven AOW-leeftijdminder dan €36.675tot €650,43
2 persoon boven AOW-leeftijdtussen €36.676 en €52.671tussen €650,43 en €879,66
2 persoon boven AOW-leeftijdmeer dan €52.671boven €880 (vrije sector)
3 personen of meer met AOW-leeftijdminder dan €36.675tot €693,60
3 personen of meer met AOW-leeftijdtussen €36.676 en €52.671tussen €693,61 en €879,66
3 personen of meer met AOW-leeftijdmeer dan €52.671boven €880 (vrije sector)
Prijspeil 2024 Heuvelrug Wonen

*U kunt uw jaarinkomen inzien in mijnbelastingdienst. Kijk bij inkomensverklaring, daar staat uw jaarinkomen waar woningcorporaties op controleren. Over het jaarinkomen van 2022 wordt een indexatie van 1.1.1701% gerekend en over het jaarinkomen van 2023 wordt een indexatie van 1.0832% gerekend. Zorg dat u het juiste inkomen in uw account van WoningNet plaatst, dan wordt deze indexatie meegerekend. Zo voorkomt teleurstellingen u dat u onterecht op woningen reageert en af gewezen zal worden voor de woning.

Let op: Het inkomen van inwonende kinderen telt niet mee. Inwonende kinderen tellen wel mee voor het aantal personen in uw huishouden. Klik hier voor een infographic van de bovenstaande tabel ter verduidelijking.

Het is mogelijk dat de huur wordt verhoogd tijdens de jaarlijkse huurverhoging. Dit is afhankelijk van de regels van de overheid en het beleid van Heuvelrug Wonen.

Uw inkomen invullen bij WoningNet

Vul uw inkomensgegevens in bij WoningNet. Dan krijgt u de woningen te zien die u mag huren. Heuvelrug Wonen controleert uw gegevens voordat u een huurcontract tekent. Als er iets niet klopt, kan het zijn dat we de woning niet aan u mogen verhuren.

Direct naar

Meer over passend toewijzen

Click to access the login or register cheese