Per 1 januari 2024 zijn Heuvelrug Wonen en RK Zeist gefuseerd. Zij gaan samen verder als NabijWonen. NabijWonen is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 30086686. De overgang naar NabijWonen gaat met de menselijke maat. Aan de telefoon begroeten wij u namens NabijWonen. Alle huurderszaken regelt u nog steeds op de website van Heuvelrug Wonen of op de website van RK Zeist. U kunt ons telefonisch bereiken op nummer 0343 – 53 60 80.
HomeIk zoek een woningInschrijven en reageren ‹ Wat is een huishoudsamenstelling

Wat is een huishoudsamenstelling

Voordat u kunt zoeken naar een woning moet u in WoningNet aangeven met wie u gaat verhuizen. Dat heet uw huishoudsamenstelling. Welke personen een huishoudsamenstelling kunnen vormen leest u hier.

Het aantal personen van een huishouden wordt bepaald door het aantal volwassenen en eventueel thuiswonende kinderen*. De volwassen leden moeten een duurzaam gemeenschappelijke huishouding (gaan) voeren. Uw partner is altijd uw medeaanvrager. Een (volwassen) kind moet u altijd opgeven als kind en niet als medeaanvrager.

*Kinderen kunnen zijn: biologisch kind, kind waar u aantoonbaar de voogdij over heeft, pleegkind, stiefkind. Kleinkinderen horen niet tot de huishoudsamenstelling.

Tot het huishouden worden gerekend:

  • Eén of meer volwassenen die een duurzaam gemeenschappelijke huishouding (willen gaan) voeren;
  • Inwonende kinderen jonger dan 18 jaar*;
  • Inwonende kinderen ouder dan 18 jaar* die onafgebroken in het ouderlijk gezin hebben gewoond;
  • Inwonende kinderen ouder dan 18 jaar* die volgens het bevolkingsregister niet langer dan 6 maanden uitgeschreven zijn geweest;
  • Inwonende kinderen ouder dan 18 jaar* die volgens het bevolkingsregister na een uitschrijving van langer dan 6 maanden weer 2 jaar staan ingeschreven;
  • Niet inwonende kinderen*, die aantoonbaar weer tot het huishouden gaan behoren (b.v. na opname in een inrichting, in verband met gezinshereniging, na een uitspraak van de rechter);
  • Als (meestal op basis van mantelzorg) één of beide ouders weer duurzaam deel zijn gaan uitmaken van het huishouden, kunnen zij worden meegerekend bij de huishoudensamenstelling.

* geldt ook voor inwoners (bijvoorbeeld pleegkinderen of inwonende ouders) die tot het huishouden behoren.

Bent u gescheiden, niet langer geregistreerd partners of woont u niet meer samen? Dan mag u uw kinderen alleen op uw inschrijving vermelden als zij hun hoofdverblijfplaats bij u hebben of als er sprake is van co-ouderschap. In geval van co-ouderschap mogen beide ouders de kinderen op hun inschrijving vermelden. Op het moment dat u een woning accepteert, vraagt de verhuurder u om aan te tonen dat de kinderen terecht op uw inschrijving staan vermeld. Dit kan aan de hand van een gerechtelijke uitspraak, een echtscheidingsconvenant of een ouderschapsplan.

In geval van gezinshereniging mag een (toekomstige) partner pas worden bijgeschreven als deze over een geldige verblijfstitel beschikt.

Inwoners aan wie een vertrek wordt verhuurd of in gebruik wordt gegeven (kamerbewoners) horen niet bij het huishouden. Ook overige inwoners zoals nichten/neven/broers/zussen worden niet tot het huishouden gerekend en mogen dus niet worden opgegeven bij het aantal personen.

Direct naar

Meer over wat is een huishoudsamenstelling

Click to access the login or register cheese