Ons kantoor kunt u alleen op afspraak bezoeken
HomeOver ons ‹ Prestatieafspraken

Prestatieafspraken

Woningcorporaties maken ieder jaar afspraken met gemeenten en huurdersorganisaties over de prestaties die ze gaan leveren. In die afspraken staat bijvoorbeeld welke woningen corporaties gaan bouwen voor welke doelgroepen. We noemen dit Prestatieafspraken.

We werken actief samen in de gemeente met de corporaties Rhenam Wonen en Woningbouwvereniging Maarn. Daarnaast ondersteunen we elkaar op het gebied van belangenbehartiging en in het oppakken van allerlei beleidszaken.

Meer informatie vindt u in de Prestatieafspraken 2019-2024 en Addendum op de Prestatieafspraken.

Direct naar

Meer over prestatieafspraken